Taidekummi - Oulunkaaren kuntayhtymä

Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke (2020-2023) etsii taidekummeja työskentelemään Oulunkaaren kuntayhtymän alueella hankkeen kohderyhmien kanssa.

Taidekummi tekee taidetta yhdessä osallistujien kanssa heidän ehdollaan. Taidekummin tehtävänä on jalkautua yhteisöjen pariin etsien osallistujien vahvuuksia ja toimia ohjaajana yksilö- ja pienryhmätoiminnassa. Taidekummin osaamisaluetta on myös alueen toimijoiden tuntemus ja asiakkaan kannustaminen kunnan tai kolmannen sektorin palvelujen pariin. Taidekummi on taiteen alan ammattilainen, joka toimii tiiviissä yhteistyössä erikseen nimettyjen sosiaali- ja terveyspalveluiden osaajien, Lähdekummien kanssa. Taidekummin työtä fasilitoivan sote-työparin tehtävä on löytää omaan työympäristöön sopivia tapoja hyödyntää ja jatkaa taidetoimintaa.

Taidekummi -toiminnan kohderyhmiä ovat mielenterveyskuntoutujat ja päihdekuntoutujat, sosiaalisen kuntoutuksen tarpeessa olevat työikäiset, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, maahanmuuttajat sekä kehitysvammaiset koko Oulunkaaren kuntayhtymän alueella. Mukaan etsitään eri taiteenalojen ammattilaisia, joilla on kokemusta taiteen soveltavasta käytöstä ja halu kehittää yhteistyötä kunnissa. Toimintaan osallistuminen on asiakkaille maksutonta.

Taidekummin työ voi koostua esim. seuraavista tehtävistä:
- osallistujaan tutustuminen omaa taiteellista osaamista hyödyntäen
- osallistujan oman taidepolun suunnitteleminen yhteistyössä osallistujan ja sote-työntekijöiden kanssa
- tutustumiskäyntien järjestäminen, esim. vierailu ateljeessa tai studiossa
- osallistujan rinnalla kulkeminen taidepolulla, esim. yhdessä kulttuuritapahtumaan osallistuminen
- työskentely osallistujan kanssa, yhteydenpito säännöllisten tapaamisten lisäksi esim. etäyhteyksien välityksellä
- ryhmämuotoisen taidetoiminnan järjestäminen, esim. työpajan tai vierailijoiden avulla
- muu innostaminen ja mahdollisuuksien avaaminen esim. harrastusmahdollisuuksien selvittäminen
- toiminnan tulosten seuranta, palautteen keruu ja raportointi
- toimintamallien kehittäminen kiinteässä yhteistyössä muiden taidekummien ja hankkeen toimijoiden kanssa

Taidekummi palkataan 6kk pilottijakson ajaksi syksystä 2020 alkaen. Palkka on 2500€/kk kokopäiväisestä työstä, tehtävä on osa-aikainen (50%). Työn suorittamispaikka on koko Oulunkaaren kuntayhtymän alue, ja työ tulee keskittymään sopimuksen mukaan joko Utajärvelle ja Vaalaan, Iihin ja Simoon tai Pudasjärvelle. Oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi. Hakijaa pyydetään tuomaan hakemuksessaan esille aikaisempaa kokemusta kohderyhmien kanssa toimimisesta, ja halutessaan hakemuksessa voi myös esitellä tarkemmin ideoitaan taidelähtöisten menetelmien soveltamisesta.

Hakijoilta edellytetään omaa vahvaa taiteellista ammattitaitoa ja verkostoa, aikaisempaa kokemusta taiteen soveltavasta käytöstä ja erityisryhmien kanssa työskentelystä, pedagogista suuntautumista sekä itsenäistä ja joustavaa työotetta. Haku on avoinna kaikkien taiteenalojen edustajille (esim. kuvataide, elokuva, sanataide, teatteri, tanssi, musiikki jne.)

Taidekummeja tullaan palkkaamaan hankkeeseen koko hankkeen ajan. Hankkeeseen haetaan taiteilijoita myös työskentelemään lyhyempiä projektiluontoisia jaksoja eri kohderyhmien kanssa. Hakemuksessa voit ilmaista kiinnostuksesi taidekummina työskentelyyn sekä lyhyempiin projekteihin tai esimerkiksi myöhäisempään aloitusajankohtaan. Projektiluontoinen työ on mahdollista myös laskuttaa.

Haku päättyy 6.8. klo 16. Haastattelut pyritään järjestämään viikolla 33.

Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke (2020-2023) tarjoaa heikoimmassa asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden osallisuuteen ja kulttuuriseen hyvinvointiin heidän työ- ja toimintakykynsä sekä hyvinvointinsa edistämiseksi. Hankkeella tavoitellaan taidelähtöisten menetelmien pysyvää juurtumista erityisesti osaksi heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden sote-palvelupolkuja sekä tiiviimpää väylää kunnan muihin hyvinvointipalveluihin. Toiminta-alueena toimii Oulunkaaren kuntayhtymä ja jäsenkunnat (Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala). Oulunkaaren kuntayhtymän vastaa toiminnan soveltuvuudesta sote- ja hyvinvointipalveluihin ja tarjoaa tähän laajaa osaamistaan. Osatoteuttaja Iin kunta puolestaan vastaa taiteellisesta osaamisesta Taidekeskus KulttuuriKauppilan kautta.

Lisätietoja

https://www.oulunkaari.com/
https://www.kulttuurikauppila.fi/lahde-taiteesta-osallisuutta/

Tutustu työnantajaan

Puhelintiedustelut 3.8.-6.8.2020 ma-to klo 10-12.
Projektipäällikkö Heidi Jäärni
040 707 1403
heidi.jaarni@oulunkaari.com

Oulunkaaren kuntayhtymä, Oulunkaaren hallinto
Osoite: Kauppilantie 15, 91100 Ii

Oulunkaaren kuntayhtymä