Talonrakennusalan päätoiminen tuntiopettaja - Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Talonrakennusalan päätoiminen tuntiopettaja - Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Gradia Jyväskylä hakee talonrakennusalan koulutuksiin päätoimista tuntiopettajaa. Toimenkuvana on toimia alan tutkintokoulutuksissa sekä työvoimakoulutuksissa opettajana, järjestää näyttöjä sekä pitää yhteyttä työelämään. Lisäksi työtehtävät sisältävät erilaisia koulutukseen liittyviä kehitystehtäviä. Työtehtävän hoito edellyttää voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia. Mahdolliset työelämän korttikouluttajapätevyydet katsotaan eduksi (työturvallisuus, tulityö, märkätilojen henkilösertifiointi jne). Valittavalta edellytetään erityisen vahvaa käytännön ammattitaitoa talonrakennusalan eri työtehtävistä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista (986/1998) 13 §:n mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Kelpoisuus koostuu soveltuvasta korkeakoulututkinnosta, vähintään kolmen vuoden opetussisältöä vastaavasta alan käytännön työkokemuksesta ja opettajan pedagogisista opinnoista. Kelpoisuusehtojen muutoin täyttyessä on kuitenkin mahdollista tulla valituksi myös ehdollisesti siten, että sitoutuu suorittamaan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot työn ohessa kolmen vuoden kuluessa tehtävässä aloittamisesta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES C Liite 1 vuosityöaika). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. Valitun tulee palvelussuhteen alkaessa 30 päivän sisällä toimittaa lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tehtävää hakeneiden joukosta voidaan täyttää myös lukuvuonna 2019 - 2020 mahdollisesti tarvittavia määräaikaisia sijaisuuksia. Hakijoita pyydetään hakemuksessaan ilmoittamaan myös, ovatko vakinaisen tehtävän lisäksi kiinnostuneita myös mahdollisista määräaikaisista tehtävistä.

Lisätietoja

https://www.gradia.fi

Koulutuspäällikkö Petri Hagman
040 341 6315

Gradia Jyväskylä
Osoite: Viitaniementie 1, 40720 Jyväskylä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia uudistaa oppimista ja työelämää. Luomme kaikenikäisille opiskelijoille ja yritysasiakkaille mahdollisuuksia oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen.
Gradiaan kuuluvat ammatilliset oppilaitokset: Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä, Gradia-lukiot: Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio, sekä Gradian sisäiset palvelut, Gradia-kiinteistöt ja Gradia-ravintolat. Gradia Jyväskylä järjestää myös perusopetusta ja taiteen perusopetusta. Gradiassa on opiskelijoita 23 000 ja henkilöstöä 1100. Liikevaihto vuonna 2018 oli 98 miljoonaa euroa.

Tutustu työnantajaan