Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitokseen, Kainuun ammattiopiston liiketoiminnan alalle haetaan taloushallinon opettajaa vakituiseen palvelussuhteeseen alkaen 1.3.2020 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään kuuluu osaamisperusteinen opetus- ja ohjaustyö toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Tehtävässä toimitaan liiketoiminnan alalla Kajaanissa.
Opettaja toimii osana liiketoiminnan tiimiä, joka vastaa ensisijaisesti liiketoiminnan perustutkinnon, liiketoiminnan ammattitutkinnon opetus- ja ohjaustyöstä, aiheina esim. laskutus, reskontrien hoitaminen, kirjanpito, tuloksellinen toiminta, palkanlaskenta jne. Lisäksi opettajalle voi kuulua opetus- ja ohjaustyötä lähi-esimiestyön ammattitutkinnon sekä yrittäjän ammattitutkinnon osalta. Tehtävään voi kuulua myös muita liiketoiminta-alan sisältöjä. Tehtävään kuuluu toimiminen omaohjaajana ja vastaaminen opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmista.

Vuorikadun kampuksen yhtenä oppimisympäristönä toimii tilitoimisto, joka tuottaa palveluja asiakkaille oppilaitoksen työtoimintana. Tehtävään kuuluu erityisvastuu tämän oppimisympäristön, tilitoimiston kehittämisestä. Osana tilitoimiston palveluja tehtäväkuvaan kuuluu vastata ja koordinoida tehtäväksi tulleista koulutusliikelaitoksen ulkoisista ja sisäisistä laskutuksista, laskujen asiatarkastuksista ja muista toimiston palveluihin liittyvistä tehtävistä. Opiskelijat toimivat oppimisympäristössä työvuoroissa ja heidän ohjaaminen kuuluu tehtävään.

Kainuun ammattiopistossa opetus- ja ohjaustyö suunnitellaan ja toteutetaan opettajien yhteistyönä, joten arvostamme hyviä tiimityöskentelytaitoja. Arvostamme joustavuutta, kehittämismyönteistä työotetta ja innostusta käyttää monipuolisia ohjausmenetelmiä yhteistyössä tiimin ja työelämän kanssa. Hakijan eduksi katsotaan vahva työkokemus taloushallinnon tehtävistä.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajaa koskevien säännösten mukaan. Edellytämme opetustehtävän kannalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa.
Vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuisia opettajan pedagogisia opintoja ja kolmen vuoden pituista käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä vastaavissa tehtävissä.

Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, tehtävään voidaan valita määräaikaiseksi myös kelpoisuusvaatimukset täyttämätön henkilö.

Oppilaitoksellamme on toimintaa Kainuussa, Koillismaalla ja ajoittain myös muualla. Tehtävän hoitamisessa ajokortti on välttämätön. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lääkärintodistus terveydentilasta, lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä huumausainetesti. Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.
Palkkaus OVTES osio C liite 1 mukaan.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti www.kuntarekry.fi kautta. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteella Kajaanin kaupunki, Kirjaamo, PL 133, 87101 Kajaani. Kuoreen merkintä "Taloushallinnon opettaja". Hakuaika päättyy 6.3.2020.klo 15:00.

Lisätietoja

http://www.kao.fi

Tutustu työnantajaan

koulutusjohtaja Urpo Kovalainen, 044 797 0847 urpo.kovalainen@kao.fi

Koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto
Osoite: Vuorikatu 2, 87100 Kajaani

Kajaani on 38 000 asukkaan maakuntakeskus Kainuussa. Kajaanissa arki on sujuvaa ja elinkeinoelämä monipuolista. Osaamista löytyy arjen palveluista kansainväliseen huipputasoon.

Kajaanin kaupungin ylläpitämä koulutusliikelaitos vastaa ammatillisesta koulutuksesta Kainuussa ja Kuusamossa sekä lukiokoulutuksesta Kajaanissa. Koulutusliikelaitoksessa opiskelee ammatillisessa koulutuksessa vuosittain noin 3000 nuorta ja aikuista ja Kajaanin lukiossa 600 nuorta. Työntekijöitä on yli 300 henkilöä.