Talouskoordinaattori - Espoon kaupunki

Talouskoordinaattori - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Haemme talouskoordinaattoria vakinaiseen virkaan. Talouskoordinaattorin tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveystoimen esikunnan talousyksikön asiakasmaksutiimissä asiakasmaksupäätösten valmistelu ja päätöksenteko sekä mahdollisesti myös muita yksikön tehtäviä.Työtehtäviin sisältyy puhelimitse, sähköpostitse ja kirjeitse tapahtuvaa asiakaspalvelua. Asiakaspalvelua annetaan suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Tehtäviin sisältyy yhteydenpitoa viranomaisiin ja muihin yhteistyötahoihin.Työssä osallistut myös työprosessien jatkuvaan kehittämiseen.
Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään tuloksellista työotetta ja kykyä tehdä työtä itsenäisesti sekä toimia osana tiimiä. Tehtävässä edellytetään myös kykyä ymmärtää ja soveltaa säännöksiä ja ohjeita sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.Hyvät tietotekniset taidot ovat edellytys tehtävän menestykselliselle hoitamiselle.Edellytämme myös laskentaosaamista, numerotarkkuutta ja huolellisuutta.
Arvostamme kokemusta vastaavista tehtävistä, kunnallisen sosiaali- ja terveystoimen tuntemusta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädännön perusteiden tuntemista.Arvostamme myös joustavuutta, kehittämismyönteisyyttä ja hyvää paineensietokykyä.

Talouspäällikkö Marjo Kekki 040 505 4790

Talousyksikkö / Asiakasmaksutiimi
Osoite: Kamreerintie 3 C, 02770 Espoo

Sosiaali- ja terveystoimen 3300 työntekijää huolehtivat espoolaisten terveyspalveluista, perhe- ja sosiaalipalveluista sekä vanhusten palveluista. Haluamme edistää kaikenikäisten kuntalaisten mahdollisuuksia hyvään arkeen ja omatoimiseen elämään. Painotamme palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintaa ja kannustamme kuntalaisia omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Espoo on yli 280 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun.Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoo on savuton työpaikka.Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Tutustu työnantajaan