Talouspäällikkö - Loviisan kaupunki

Talouspäällikkö - Loviisan kaupunki

Loviisan kaupunki hakee TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ vakinaiseen virkasuhteeseen.

Loviisan kaupungin talouspalveluiden tehtävänä on tukea keskusten taloudellista toimintaa. Talouspalveluiden vastuualueelle kuuluvat taloushallinnon peruspalveluista huolehtiminen (esimerkiksi kirjanpito, budjetointi, tilinpäätös ja raportointi) sekä laskelmien ja analyysien tuottaminen kaupunkitoiminnan tarpeisiin ja päätöksenteon tueksi.

Talouspäällikkö johtaa talouspalveluiden vastuualuetta. Talouspäällikön keskeisiä työtehtäviä ovat talousarvioon ja tilinpäätökseen liittyvät valmistelu- ja suunnittelutehtävät, konsernitilinpäätöksen laatiminen, talouden seuranta ja raportointi, taloudenhoitoon liittyvä strategiatyö ja pitkän tähtäimen suunnittelu sekä kaupungin sijoitus- ja rahoitustoimintaan ja konsernihallintoon liittyvät taloustehtävät. Talouspäällikkö toimii talouspalveluiden vastuualueen henkilökunnan esimiehenä.

Talouspäälliköltä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja perehtyneisyyttä talous- ja kunnallishallintoon. Lisäksi viranhaltijalta edellytetään hyvää suullista ja kirjallista suomen ja ruotsin kielen taitoa.

Virka on vakinainen ja kokopäiväinen. Tavoitteenamme on, että talouspäällikkö voisi aloittaa virassa mahdollisimman pian. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 5 000 euroa. Virkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta.

Hakemukset pyydetään lähettämään Kuntarekryn kautta 28.10.2019 kello 9.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.loviisa.fi

Tutustu työnantajaan

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom, puh. 040 551 7551, jan.d.oker-blom@loviisa.fi
Kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors, puh. 0440 555 216, kristina.lonnfors@loviisa.fi

Loviisan kaupunki
Osoite: Loviisa

Tule töihin Suomen parhaaseen pikkukaupunkiin!

Loviisassa on 15 000 aktiivista ja osallistuvaa asukasta. Loviisasta löydät merellistä asumisidylliä, elinvoimaisia kyliä ja luonnonrauhaan. Kaupunkimme noin 1 000 työntekijää tarjoaa ihmisläheistä ja yritysystävällistä palvelua kahdella kielellä.

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka.