Rovaniemen kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalla
on haettavana

Talouspäällikön virka

Virka on vakinainen ja tämänhetkisenä sijoituspaikkana on sivistys- ja hyvinvointipalveluiden hallinto. Viran tehtävät kohdistuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueille. Palvelualueita ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, ikäihmisten palvelut ja terveydenhuollon palvelut.

Virkaan haetaan monipuolisen taloushallinnon kokemuksen omaavaa talouspäällikköä, joka on innostunut sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksista ja kehittämisestä.

Talouspäällikön päävastuualueina ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaistalousprosessin suunnittelu, ohjaaminen, kehittäminen, seuranta ja raportointi. Tehtävään kuuluu olennaisesti myös hankinta-, investointi- ja sopimusprosesseihin osallistuminen sekä näihin liittyvien rahoitus-, kustannus- ja vertailulaskelmien laadinta. Sote-palveluiden nettomenot ovat 251 miljoonaa euroa vuodessa. Talouspäällikkö on sivistys- ja hyvinvointipalveluiden johtoryhmän jäsen. Talouspäällikkö on mukana merkittävässä muutosprosessissa sote-uudistuksen toteutuessa.

Talouspäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Hakijalta edellytetään perehtyneisyyttä taloussuunnitteluun ja laskentatoimeen sekä riittävää työkokemusta vastaavista tehtävistä. Kuntatalouden tuntemus luetaan hakijalle eduksi.

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää paineensietokykyä, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Viran valintaprosessiin liittyy mahdollinen soveltuvuusarviointi.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Tehtäväpalkka on 4495,57 euroa.

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virka on vakinainen ja siinä on kuuden kuukauden koeaika.
Virassa aloittaminen tapahtuu 1.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 15.6.2021 klo 15.00.

Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee se toimittaa postitse osoitteeseen: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Koskikatu 27 A-porras, 3 kerros, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 15.6.2021 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saari puh. 040 6204087 tai sosiaali- ja terveysjohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemi puh. 050 3746343

Lisätietoja

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveysalan toimintaa ovat avovastaanotto, asumispalvelujen erityispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, työikäisten ja lapsiperheiden palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaispalvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1000 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.


Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Sinulle suositellut työpaikat