Tandläkare - Kirkkonummen kunta

Vi söker en hälsocentralstandläkare till ordinarie tjänst

Vi erbjuder dig ett mångsidigt och intressant arbete i en god arbetsgemenskap. Vi önskar att du förutom erfarenhet av kliniskt arbete är flexibel, har ett positivt arbetsgrepp, en positiv inställning till utveckling och utmärkta interaktions- och samarbetsfärdigheter. Stark kunskap i barntandvård och tandreglering kan ses som merit.

Vid munhälsovården arbetar 51 yrkespersoner inom munhälsovård. Vi använder oss av verksamhetsmodellen Vård på en gång och Cerec. Vi använder patientdatasystemet Lifecare. Kyrkslätt deltar även i projektet Apotti.

Arbetet börjar 16.3.2020 eller enligt överenskommelse.

Behörighetskravet är legitimerad tandläkare i Finland. Kravet på språkkunskap är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga färdigheter i svenska. Lönen och övriga villkor bestäms enligt AKTA och Läkaravtalet.

I besättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader. Den som blir vald ska före tillträdet visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. I uppgiften fordras vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Ansökningar skickas senast 6.3.2020 före kl. 12.00 i första hand via den elektroniska blanketten på Kommunrekry.

Läs mer

http://www.kuntarekry.fi

Mer om arbetsgivaren

Ansvarig tandläkare Pirta Liljekvist tfn 040 750 9613 eller ledande övertandläkare Arja Liinavuori, tfn 050 350 3925, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN, Hälsotjänster, Munhälsovård, tandläkare
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter inom olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.