Tandläkarvikariat - Siuntion kunta

Ansökningstiden är förlängd. Tidigare ansökningar beaktas.
Vår assisterande läkare i ortodonti ska specialutbilda sig och vi behöver som vikarie en tandläkare insatt i tandreglering från och med 1.11.2021 eller enligt överenskommelse. Till en början är vikariatet två år för att täcka studieledighet.
Vikariatets arbetstid är 50 %, arbetet är i huvudsak tandreglering under ledning av konsulterande specialisttandläkare i ortodonti. Dessutom möjlighet att vikariera som tandläkare (50 %) i alla fall till slutet av maj år 2022.

I vår nya tandvårdsklinik arbetar 4 tandläkare, 5 tandskötare, en munhygienist, en instrumentvårdare och en specialtandläkare inom tandreglering och klinisk odontologi flera dagar i månaden. Vi använder klientdatasystemet Winhit samt digital avbildning.

Behörighetskrav
Som behörighetskrav är legitimerad tandläkarexamen i Finland. Vi önskar att du behärskar båda inhemska språken och har goda färdigheter i teamarbete.

Uppgifter om arbetsförhållandet
Den valda skall innan befattningen mottas förete ett av företagshälsovården utfärdat godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. I uppgiften förutsätts från och med 1.3.2018 vaccinationsskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Lön och arbetsvillkor utgår enligt läkaravtalet i AKTA. I befattningen tillämpas en sex (6) månaders prövotid.

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter om uppgiften ger ansvarig tandläkare Anne Keinänen har, tfn 050 412 4087, e-post anne.keinanen@sjundea.fi

Lär dig mer om oss

Siuntion kunta, Perusturvaosasto, Terveyspalvelujen tulosalue, Suunterveydenhuolto

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på dryga 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.


Adress: Charlotta Lönnqvist väg 3, 02580 Siuntio

Sinulle suositellut työpaikat