Tandskötare, moderskapsvikariat - Paraisten kaupunki

Att bo och jobba i en skärgårdsmiljö vid havet är en dröm för många. Den unika skärgårdsstaden Pargas med cirka 15 500 invånare omfattar en stor del av Skärgårdshavets område och dess tusentals öar och holmar.

Nu ledigförklaras på nytt ett MODERSKAPSVIKARIAT SOM TANDSKÖTARE I PARGAS KOMMUNOMRÅDE 15.3.2021 - 20.2.2022 eller enligt överenskommelse.

Inom Pargas stads tandvårdscentral jobbar åtta tandläkare. Vi anställer en tandskötarvikarie till tandvårdsmottagningen i Pargas. Till tandskötarens uppgifter hör förutom att assistera tandläkare också att svara i telefon och hjälpa vid behov till i sterilen. Den valda tandskötaren förväntas kunna ta initiativ och ha förmågan att jobba självständigt med patienter i samband med tandregleringen i form av egenvårdsinstruktion och profylaktisk tandvård.

Behörighetskraven är närvårdare med inriktning på tandvård. Erfarenhet inom tandreglering anses meriterande. Dessutom krävs tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Arbetet inleds 15.3.2021 eller enligt överenskommelse. Lönen bestäms enligt AKTA. Den valda ska uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. För vikariatet tillämpas en prövotid på fyra månader.

Läs mer

http://ww.pargas.fi

Mer om arbetsgivaren

Närmare information ges av ansvarige munhygienisten Barbro Mattsson-Salminen tfn 050-4722068 vardagar kl 14-16, barbro.mattsson-salminen@pargas.fi
Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 332976. Ansökan med tillhörande betyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till halsocentralen@pargas.fi senast den 8.3.2021 kl. 12.00. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

Pargas stad, Social- och hälsovård, Tandvården
Adress: Kommunalhemsvägen 12 C, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.