Tarkastusinsinööri - Hämeenkyrön kunta

Tarkastusinsinööri - Hämeenkyrön kunta

Hämeenkyrön kunta hakee rakennus- ja ympäristövalvontaan tarkastusinsinööriä vakituiseen virkaan.

Viranhoitoon kuuluvat lupa-asioiden valmistelu ja asiakasneuvonta sekä päätöksiin liittyvät tarkastuskäynnit (rakennusvalvonta, ympäristövalvonta) ja muut valvontatoimenpiteet.

Arvostamme erityisesti käytännön rakentamisen työkokemusta. Lisäksi arvostamme hakijan mahdollista osaamista ympäristövalvonnan asioissa, rakentamisen energia- ja jätevesiasioissa sekä maa-ainesasioiden tuntemusta.

Tarkastusinsinöörin kelpoisuusvaatimus on säädetty maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 4 §:ssä säädetty tai saman asetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksessä.

Tarkastusinsinööri toimii tarvittaessa rakennustarkastajan ja ympäristötarkastajan sijaisena. Tehtävänkuva määritellään tarkemmin henkilön koulutuksen ja kokemuksen mukaan.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Toimenkuva ja palkkaus tarkentuvat valittavan henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella (alkuperäiset opinto- ja työtodistukset).

Hakemus jätetään kuntarekry -järjestelmään 5.7.2019 kello 15.00 mennessä. Haastattelut pidetään 11.7.2019.

Tarkastusinsinööri tarvitsee työssään omaa ajoneuvoa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.hameenkyro.fi

Lisätietoja tehtävästä antavat rakennustarkastaja Timo Mäkelä puh. p. 050 - 512 3827 (17.6. saakka) ja tekninen johtaja Satu Hyötylä puh. puh. 050 - 68 249 (28.6. saakka).

Tekniset palvelut
Osoite: Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrö on Pirkanmaan vetovoimainen vihreä helmi ─ puhtaan ilman, veden, luonnon ja ruuan kasvava kunta 2030. Sijaintimme tarjoaa kasvavat mahdollisuudet menestymiseen asukkaana, yrittäjänä, palveluntuottajana kaikissa eri elämänvaiheissa. Yhteisenä päämääränä meillä kunnassa on tehdä asukkaiden hyvinvointi mahdolliseksi luonnonläheisessä kunnassa, kasvavalla Pirkanmaalla (kuntastrategia). Hämeenkyrö sijaitsee puoli tuntia Tampereelta Vaasan suuntaan ja kunnassa on 10600 asukasta.

Tutustu työnantajaan