Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueella julistetaan haettavaksi Alueelliseen rakennusvalvontaan tarkastusinsinöörin virka. Virka täytetään 1.10.2021 tai sopimuksen mukaan.

TARKASTUSINSINÖÖRIN VIRKA

Tarkastusinsinöörin tehtäviin sisältyvät:
- rakentamisen ohjaus ja neuvonta
- rakentamisen valvonta
- työmaatarkastusten suorittaminen
- aloituskokousten järjestäminen
- rakennesuunnitelmien tarkastaminen

Hakijalta vaaditaan rakennusinsinöörin (AMK) tai rakennusarkkitehdin taikka muu vähintään vastaava talonrakennusalan tutkinto sekä riittävä kokemus talonrakennusalan suunnittelu ja/tai työmaatehtävistä. Lisäksi rakentamisen valvontaan liittyvän osa-alueen erityisosaaminen katsotaan eduksi.

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää asiakaspalvelutaitoja, yhteistyökykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.
Virkatehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisten teknisen henkilöstön virka- ja työsopimuksen (TS) mukaan.

Virasta maksettava tehtäväkohtainen kuukausipalkka on TS TVA E2 (3653,57€ + ammattialalisä max. 8 %.)

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virkaa voi hakea sähköisesti osoitteessa www.kuopio.fi/rekry 23.8-24.9.2021 mennessä.

Haastatteluun valittaville lähetetään kutsu syyskuussa.

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi/web/guest/kaupunkiymparisto/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa Kuopion kaupungin rakennustarkastaja Ilkka Korhonen 044-7185172 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@kuopio.fi

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Kaupunkirakennelautakunta, Kaupunkiympäristön palvelualue, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Alueellinen rakennusvalvonta

Kaupunkiympäristön palvelualue huolehtii kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja hallinnasta sekä käyttökelpoisena pitämisestä. Se huolehtii myös ympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja luonnon monimuotoisuudesta. Palvelualue vastaa myös kaupungin maa- ja vesiomaisuuden hallinnasta, asumisen edistämisestä sekä ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan, kiinteistönmuodostuksen, jätehuollon ja vesihuollon viranomaistehtävistä sekä kaupungin paikkatietopalvelusta.


Osoite: 70100 Kuopio
Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat