Tekninen isännöitsijä - Pietarsaaren kaupunki

Tekninen isännöitsijä - Pietarsaaren kaupunki

Kaupungin teknisen palvelukeskuksen tilahallinto omistaa tai hankkii toimitilat kaupungin omaa toimintaa varten ja tilaa niiden huolto, puhtaanapito- ja kunnossapitopalvelut. Se huolehtii töiden tilaajana ja valvojana myös rakennuttamisesta, omistamiensa rakennusten korjaustöistä sekä käyttäjien tarvitsemista muutostöistä.

Tekninen isännöitsijä osallistuu yhdessä muun henkilökunnan kanssa kaikkien tilahallinnon tehtävien hoitamiseen. Työhön kuuluu mm. osallistuminen erilaisiin tarkastuksiin kiinteistöissä ja töiden valvonta kohteissa. Tehtäviin voi kuulua myös kustannuslaskentaa ja suunnittelua. Dokumentointia ja ylläpidon hallintaa varten käytössämme on kiinteistöjohtamisen ohjelmisto Granlund Manager.

Pätevyysvaatimuksena on toimeen sopiva ammattikorkeakoulussa suoritettu tutkinto tai muu tekninen koulutus ja työkokemus taloteknisistä töistä. Työ edellyttää erityisosaamista kiinteistön LVI- tai sähkötekniikassa. Aiempi työkokemus työnjohtamisesta, isännöitsijätoimesta tai rakentamisesta katsotaan eduksi.

Kielitaitovaatimus on hyvät suulliset ja kirjalliset taidot ruotsin tai suomen kielessä ja vähintään tyydyttävät suulliset ja kirjalliset taidot toisessa kotimaisessa kielessä.

Palkka määräytyy TS-sopimuksen perusteella. Tehtäväkohtainen palkka perustuu työn vaativuuden arviointiin. Koeaika 6 kk. Valituksi tulleen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus.

Tutustu työnantajaan

Harri Kotimäki puh. 044 7851750 harri.kotimaki@pietarsaari.fi
Mattias Thors puh. 044 785 1245 mattias.thors@pietarsaari.fi

Pietarsaaren kaupunki, Tekniset palvelut
Osoite: Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari

Pietarsaari on hyvinvoivan alueen elinvoimainen keskus, kaksikielinen merenrantakaupunki, joka mahdollistaa asukkaidensa osallisuuden, turvallisuuden ja elämänlaadun sekä luo taloudelliset edellytykset hyviin palveluihin ja viihtyisään asumiseen innostavassa kaupunkimaisessa ympäristössä.