Pudasjärven kaupungin tekninen- ja ympäristötoimen toiminta-alueella on haettavana vakinaisesti täytettävä teknisen isännöitsijän tehtävä. Tekninen isännöitsijä toimii tilapalveluissa kiinteistöpäällikön alaisuudessa.

Tekninen isännöitsijä vastaa kaupungin omistamien kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotöiden valmistelusta, toimeenpanosta, ohjauksesta ja raportoinnista sekä työkohteiden työturvallisuusvelvoitteiden varmistamisesta. Työtehtäviin voi sisältyä myös pienten investointihankkeiden rakennustyön valvojan tehtäviä osaamisen mukaan. Isännöitsijä toimii yhteistyössä kaupungin sisäisten vuokralaisten (hallinto, sivistys, sosiaalipalvelut ym.) kanssa ja valmistelee palautteina tulleita korjaustoimeksiantoja yhdessä kiinteistöpäällikön kanssa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva teknisen alan koulutus sekä perehtyneisyys talonrakennus-/kiinteistötekniikan alalta. Eduksi luetaan kokemus rakennusmestarin tai valvojan tehtävistä.

Arvostamme oma-aloitteista työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittämismyönteistä toimintatapaa.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Hakija voi ilmoittaa oman palkkatoivomuksen.

Lisätietoja

http://www.pudasjarvi.fi/
http://www.logcapital.fi/fi

Tutustu työnantajaan

Janne Karhu, tekninen johtaja, 0405443219, janne.karhu@pudasjarvi.fi

Pudasjärven kaupunki, Tekninen ja ympäristötoiminta
Osoite: Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi

Suomen hirsipääkaupunki Pudasjärvi on ihmisen kokoinen noin 7800 asukkaan maaseutukaupunki Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rajalla. Pudasjärven symboleina toimivat Syötteen tunturialue hiihtokeskuksineen, laajat suo- ja metsäalueet sekä kaupunkimme alueella vapaana virtaava Iijoki. https://jarjenaarella.fi/

Teknisten- ja ympäristöpalveluiden tehtäviä ovat yhdyskuntasuunnittelupalvelut, kunnallistekniset palvelut, vesi- ja lämpöhuolto, tilapalvelut, puhtaus- ja ruokapalvelut, kaupungin omaisuudesta huolehtiminen, rakentajien palvelut, kaavoitukseen ja kaupungin maankäyttöpolitiikkaan liittyvien päätösten valmistelu ja täytäntöönpano sekä muut kaupunginhallituksen määrittelemät tehtäväalueet.

Tavoitteena teknisillä palveluilla on pitää kaupungin vastuulla oleva toimintaympäristö turvallisena ja hyvin toimivana kokonaisuutena.