Tekninen johtaja - Raahen kaupunki

Tekninen johtaja - Raahen kaupunki

Haemme kaupunkiimme vakinaiseen virkasuhteeseen teknistä johtajaa

Tekninen johtaja toimii johtavassa asemassa rakennetun ympäristön lautakunnan alaisen toimialan toimialajohtajana, rakennetun ympäristön asiantuntijalautakunnan esittelijänä ja Raahen kaupungin johtoryhmän jäsenenä. Toimialajohtajana tekninen johtaja vastaa koko teknisen toimialan toiminnasta ja taloudesta. Toimialajohtajuuden lisäksi tekninen johtaja toimii eräiden rakennetun ympäristön lautakunnan alaisen toimialan tulosalueiden vastuuhenkilönä.

Viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää johtamis- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista ja näkemyksellistä kehittämisotetta, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä suunnittelu-, organisointi- ja yhteistyökykyjä.

Hakijalle eduksi katsotaan teknisen alan opinnot tai muutoin osoitettu teknisen alan pätevyys, kokemus teknisen toimialan johto- ja hallintotehtävistä, kunnallisen hallinnon ja päätöksenteon tuntemus sekä kunnallisen teknisen toimen toimintaympäristön ja siihen liittyvän lainsäädännön hyvä tuntemus.

Teknisen johtajan virka kuuluu Raahen kaupungin johtaviin virkoihin ja siinä noudatetaan kokonais-työaikaa. Viran palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2020 lukien ja virkaan valitun henkilön toivotaan aloittavan virassa mahdollisimman pian. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan sähköisesti 24.11.2019 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.raahe.fi
http://www.visitraahe.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja virkaan liittyen antavat
Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala
puh. 08 439 3111
ari.nurkkala@raahe.fi
Rakennetun ympäristön lautakunnan puheenjohtaja Niilo Ojala
puh. 050 3143 695
niilo.ojala@raahe.fi

Raahen kaupunki, Rakennetun ympäristön lautakunnan alainen toimiala
Osoite: Ruskatie 1, 92140 Pattijoki

Raahe on kasvava ja kehittyvä n. 25 000 asukkaan hyvien harrastusmahdollisuuksien ja edullisen asumisen teollisuus- ja satamakaupunki Perämeren rannikolla.

Raahen kaupunki on savuton työpaikka.