Skip to main content
test
Tekninen johtaja - Hangon kaupunki

Hangon kaupunki hakee teknistä johtajaa tekniseen- ja ympäristövirastoon toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Tekninen johtaja toimii teknisen ja ympäristöviraston toimialajohtajana ja hän on kaupungin johtoryhmän jäsen. Toimialajohtaja vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa.

Tekninen johtaja hoitaa myös yhdyskuntatekniikan osastopäällikön viran ja vastaa näin ollen kaupungin yleisten alueiden hoitamisesta, osaston investointien ja hankkeiden toteutuksesta sekä toimii teknisen lautakunnan esittelijänä.

Tehtäväkokonaisuuden menestyksellinen hoitaminen edellyttää rakennusalan osaamisen lisäksi mm. teknisen toimialan sopimusten, talouden, hallinnon ja juridiikan osaamista sekä henkilöstöhallinnon tuntemusta ja hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja johtamistaitoja.

Arvostamme aktiivista työ- ja kehittämisotetta, päätöksentekokykyä ja kykyä strategiseen ajatteluun ja toimintaan.

Virkaan valittavalta edellytetään virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto. Lisäksi vaatimuksena on toisen kotimaisen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työnantajan työterveyshuollon antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan kuukauden kuluessa palvelussuhteen alettua. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Virkaan haetaan viimeistään 29.8.2022 klo 12.00 mennessä Kuntarekry.fi-sivuston kautta. Myös kirjalliset hakemukset huomioidaan.

Lisätietoja

http://www.hanko.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kaupunginjohtaja Denis Strandell, puh. 050 464 1014

Lisätietoja

Hangon kaupunki, Keskushallinto

Hanko - Pieni kaupunki meren rannalla Meren ympäröimä Hanko on Suomen eteläisin kaupunki. Meren, rantojen ja auringon lisäksi kaupunki elää teollisuutensa ja satamansa kautta. Aito kaksikielisyys ja idyllinen pikkukaupungin tunnelma antavat Hangon identiteetille ainutlaatuisen leiman. Hanko on HINKU-kunta.


Osoite: Santalantie 2, 10900 Hanko
Hangon kaupunki - Savuton työpaikka Hangon kaupunki - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat