Tekninen vastuuhenkilö (varahenkilö) - Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

WINNOVASSA ON SUUNTA ETEENPÄIN!

Arvomme ovat YHTEISTYÖ, KEHITTÄMINEN, TURVALLISUUS, IHMISLÄHEISYYS JA PALVELU. Winnovalainen kulttuuri muodostuukin vahvasta palvelu- ja turvallisuusasenteesta sekä yhteisestä tekemisestä ja verkostoitumisesta. Motivoitunut, osaava ja yhteisesti sovittuihin toimintaperiaatteisiin sitoutunut henkilöstö luo perustan terveelliselle, turvalliselle sekä viihtyisälle opiskelu-, työ- ja elinympäristöllemme.

Toimit Länsirannikon koulutus Oy.n sisaryhtiö PäteWin Oy.ssa toisena teknisenä vastuuhenkilönä, jonka tehtäviin kuuluu Ped.n (painelaitedirektiivi) mukaisten henkilö- ja tuotepätevöintien (henkilö- ja menetelmäkokeet) valvojana. Lisäksi toimit teknisen vastuuhenkilön sijaisena em. pätevyyskokeiden hyväksyjänä.

- Hitsausinsinöörin (IWE), hitsausteknikon (IWT) tai hitsausneuvojan (IWS) koulutus sekä insinöörin tutkinto tai siihen verrattavat tiedot.
- vankka käytännön työkokemus hitsaustoiminnasta
- voimassaolevat valmiudet ja valtuudet pätevyyskokeiden valvontaan. Pätevyys todennetaan voimassa olevilla todistuksilla. Tarvittaessa tähän on saatavilla PäteWin Oy.n sisäinen koulutus.
- Muu pätevyys vastuuhenkilön tehtävien osaamiseen todennetaan osaamiskartoituksella, joka perustuu yllä mainittuihin teknisen vastuuhenkilön varahenkilön vastuisiin, valtuuksiin ja tehtäviin. Tarvittaessa tähän on saatavilla PäteWin Oy.n sisäinen koulutus.

Lisäksi teknisen vastuuhenkilön varahenkilö sitoutuu noudattamaan yhtiön sääntöjä sekä toimimaan luottamuksellisesti, riippumattomasti ja puolueettomasti.

Toivomme hakijalta myös seuraavia ominaisuuksi:
-halukas oppimiaan uusia asioita
-toiminnoissa joustava ja dynaaminen
-yhteistyökykyinen

Organisaation tavoitteet saavutetaan yhdessä, siksi pidämme henkilöstöstämme huolen tarjoamalla ePassiFlex-sovelluksen, Wirike-henkilöstökerhon aktiviteetit, laajat työterveyspalvelut ja mahdolliseen etätyöhön lisäturvana vakuutuksen tapaturmien varalle.
Haluamme ottaa myös sinut terveelliseen ja turvalliseen työ- ja oppimisympäristöön. Siksi valittavalta henkilöltä vaadimme todistusta huumausainetestistä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) mukaisesti ja rikostaustaotetta lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisesti.
Työhöntulotarkastus ja huumausainetesti tehdään tehtävän jo alettua työterveyshuollossa, rikostaustaotteen hakee palkattava työntekijä itse.

Tehtävässä on 6 kk koeaika.
Noudatamme palkkauksessa ja työehdoissa AVAINTES-työehtosopimusta.

Lisätietoja

https://www.winnova.fi/tyoelamalle/patewin_oy

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Timo Reunamo, timo.reunamo@winnova.fi
Kari Laine, kari.laine@winnova.fi

Lisätietoja

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Tekniikan alat, 61253100 Teknologia ja tuotanto
Osoite: Satamakatu 19 C, 26100 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat