Teknisen työn lehtori - Lohjan kaupunki

Teknisen työn lehtori - Lohjan kaupunki

Haemme Mäntynummen yhtenäiskouluun määräaikaiseen viransijaisuuteen lehtoria (tekninen työ) ajalle 6.8.2019 - 31.7.2020. Arvostamme hyviä ja ajanmukaisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä erilaisten oppijoiden opettamiseen sekä omaa näkemystä ja halukkuutta teknisen työn opetuksen kehittämiseen.

Koulumme toimintakulttuurissa painottuvat ratkaisukeskeisyys, kehittämismyönteisyys sekä yhdessä tekeminen ja opettajan odotetaan työskentelevän tiiviissä yhteistyössä henkilökunnan ja oppilaiden kanssa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986). Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja ne tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan koeaikaa, joka on puolet työsuhteen kestosta. Virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä Lohjan kaupungin työterveyshuollon todistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Viransijaisuus täytetään ehdolla, että varsinainen viranhaltija siirtyy pääluottamusmiestoimeen.

Lohjan kaupunki on savuton työnantaja.

Lisätietoja

http://www.lohja.fi

Hannu Makkonen puh. 044 374 0156
Päivi Tuomi puh. 040 833 2121
Pyydämme jättämään ensisijaisesti sähköisen hakemuksen osoitteessa www.kuntarekry.fi määräaikaan mennessä. Voit myös toimittaa kirjallisen hakemuksen 28.5.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lohjan kaupunki/Lohja rekry, PL 71, 08101 Lohja. Kuoreen tunnus LOH-09-123-19.
Kirjallisia hakemuksia ei palauteta.

Lohjan kaupunki, Hyvinvointi, Mäntynummen yhtenäiskoulu
Osoite: Lohja

Lohja on turvallinen järvikaupunki läntisellä Uudellamaalla, lähellä suurkaupungin sykettä. Tapahtumarikas Lohja sijaitsee keskeisellä paikalla eteläistä Suomea, noin puolen tunnin päässä pääkaupunkiseudusta.
Viihtyisät asuinympäristöt, monipuolinen kulttuuri, korkeatasoinen osaaminen ja kilpailukykyinen elinkeinoelämä luovat edellytykset asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnille.
Lohjan väkiluku on noin 48 000 asukasta ja kaupungin palveluksessa työskentelee yli 3 000 työntekijää.

Tutustu työnantajaan