Skip to main content
test
Teknisk assistent (vakanssnummer  717003) - Kauniaisten kaupunki

I uppgifterna ingår att bistå vid husbyggnadsprojekt det vill säga konkurrensutsättning; skrivning av avtal, promemorior och protokoll; arkivering av överlåtelsematerial och överföring av information om entreprenader och byggen till skattemyndigheterna och försäkringsbolagen. I uppgifterna ingår även övriga kontorsuppgifter bland annat att uppdatera den elektroniska serviceboken och att tillfälligt vikariera för enhetssekreteraren.

Behörighetsvillkor är lämplig teknisk utbildning eller arbetserfarenhet för uppgiften. God social förmåga, samarbetsvilja och goda datatekniska färdigheter (Microsoft Office-program) är nödvändiga. I fråga om språkkunskaper är minimikravet goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska. För att lyckas i uppgiften behöver du initiativförmåga och intresse att lära dig nya saker. Det är också möjligt att utveckla arbetsbilden då du har fått mer sakkunskap och erfarenhet, eller att gå vidare till mer krävande uppgifter.

Som fördel räknar vi tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Byggchef Tomi Salminen, 050 411 59 05 (fornamn.efternamn@grankulla.fi) eller vår hemsida www.grankulla.fi.
Du lämnar in din ansökan på en elektronisk ansökningsblankett på adressen www.grankulla.fi/rekry.

Lär dig mer om oss

Samhällsteknik, Lokalcentralen

Grankulla med sina ungefär 10 000 invånare är en trivsam tvåspråkig villastad i huvudstadsreg-ionen med utmärkta trafikförbindelser. Staden äger 36 offentliga byggnader och 56 bostäder, vilkas sammanlagda area är ca 71 500 m². Lokalcentralen drar försorg om de fastigheter som staden äger och för byggherreuppgifterna vid husbyggnadsprojekt. Vill du vara med och bygga Grankulla med oss?


Adress: Grankullavägen 10, 02700 Kauniainen
Grankulla stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat