Tekninen johtaja - Kruunupyyn kunta

Etsimme määrätietoista ja kehittämiskykyistä, innovatiivista johtajaa, jolla on hyvä yhteistyökyky ja tietämystä teknisestä sektorista. Sinulla tulee olla hallinnon ja talouden tuntemusta sekä hyvät kyvyt sekä puheessa että kirjoituksessa käyttää sekä ruotsin- että suomenkieltä.
Tekninen johtaja kuuluu kunnan johtoryhmään ja hänellä on kehitys-, tulos- ja henkilöstövastuu kunnan teknisestä sektorista.
Tekninen johtaja vastaa teknisen- ja ympäristölautakunnan asioiden valmistelusta ja esittelystä, teknisen sektorin talousarvion seurannasta, johtaa kiinteistöjen ja kunnallistekniikan projektisuunnittelua sekä vastaa kiinteistöjen ja teiden tarjouksista ja sopimuksista. Teknisen johtajan tehtäviin kuuluu myös vesi- ja viemärihankintojen yhteensovittaminen kunnallisen vesihuoltolain mukaisesti.
Teknisellä johtajalla tulee olla soveltuva koulutus.

Tutustu työnantajaan

vs. kunnanjohtaja Ulf Stenman puhelimitse 0503276574 tai s-postitse: ulf.stenman@kronoby.fi.

Kronoby kommun
Osoite: Säbråntie 2, 68500 Kruunupyy

Kruunupyyn kunta on kaksikielinen kunta Pohjanmaalla, jossa ruotsi on hallintokielenä. Kunta muodostettiin vuonna 1969 yhdistämällä Kruunupyyn, Alavetelin ja Teerijärven kunnat. Kunnalla on keskeinen sijainti Kokkolan ja Pietarsaaren välillä.