Teknisk disponent - Pietarsaaren kaupunki

Teknisk disponent - Pietarsaaren kaupunki

Utrymmesförvaltningen vid centralen för tekniska tjänster äger eller skaffar verksamhetsutrymmen för stadens egen verksamhet och beställer service-, renhållnings- och underhållstjänster till dessa. Som beställare och övervakare handhar den också byggherreverksamhet och reparationer i de byggnader som den äger samt de ändringsarbeten som användarna förutsätter.

Tekniska disponenten deltar tillsammans med övriga personal i alla uppdrag som hör till utrymmesförvaltningen. Till arbetet hör bl.a. att delta i olika granskningar i fastigheter och att övervaka arbeten på arbetsplatser. Även kostnadskalkylering och planering kan ingå i arbetet. För dokumentering och styrning av verksamheten används fastighetsförvaltningsprogrammet Granlund Manager.

Behörighetsvillkor för befattningen är lämplig yrkeshögskoleexamen eller annan teknisk utbildning och arbetserfarenhet inom fastighetsteknik. Arbetet förutsätter specialkunnande inom VVS- eller elteknik. Tidigare arbetserfarenhet inom arbetsledning, disponentverksamhet eller byggande ses som merit.

Språkkravet är god förmåga att använda svenska eller finska i tal och skrift och minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Lönen bestäms enligt TS-avtalet. Den uppgiftsrelaterade delen av lönen baseras på en arbetsvärdering. Prövotid 6 månader. Den som blir vald ska visa godtagbart läkarintyg.

Mer om arbetsgivaren

Harri Kotimäki tel. 044 7851750 harri.kotimaki@jakobstad.fi
Mattias Thors tel. 044 785 1245 mattias.thors@jakobstad.fi

Pietarsaaren kaupunki, Tekniset palvelut
Adress: Strengbergsgatan 1, 68600 Pietarsaari

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet och som skapar ekonomiska förutsättningar för en god service och ett trivsamt boende i en stimulerande urban miljö.