Skip to main content
test
Teknisk fastighetsskötare (vakans 706006) - Kauniaisten kaupunki

Grankulla stads lokalcentral söker en teknisk fastighetsskötare med gedigen erfarenhet av VVS-branschen. Genom att visa stark kompetens och samarbetsvilja i den här uppgiften har du möjlighet att senare avancera till servicemästare.

Lokalcentralens fastighetsenhet har som basuppgift att tillhandahålla tjänster inom underhåll och fastighetsskötsel för stadens skolor, daghem och övriga offentliga byggnader.

I fastighetsskötarens uppgifter ingår skötsel och underhåll av byggnader, hustekniska system och gårdsplaner inom det egna ansvarsområdet. Tyngdpunkten i uppgifterna kan preciseras så att de motsvarar utbildningen och arbetserfarenheten hos den person som blir vald.

Den person vi söker ska ha grundexamen inom VVS-branschen eller minst två års arbetserfarenhet av motsvarande uppgifter.
Goda muntliga kunskaper i finska är till fördel. Dessutom är körkort nödvändigt för skötseln av uppgifterna.

Lönen fastställs enligt avtalet för tekniska sektorn inom kommuner (AKTA). Den uppgiftsrelaterade lönen är 2 525,77 euro/mån. + branschtillägg utgående från arbetserfarenhet och enligt AKTA (3 % eller 8 %). På befattningen tillämpas en prövotid på sex månader.

Innan arbetet påbörjas ska den sökande genomgå nyanställningsundersökning hos företagshälsovården.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Sänd din ansökan via vår rekryteringstjänst. Länk till ansökningsformuläret: www.kauniainen.fi/rekry
Du kan också skicka din ansökan per post till adressen Grankulla stad, Registraturen, PB 52, 02701 Grankulla.
Ansökningstiden går ut 7.12.2023 kl. 23.59.
Mer information ger lokalcentralens underhållsingenjör Keijo Fonselius, tfn 050 553 5179, fornamn.efternamn@grankulla.fi
Vänligen beakta att vi börjar gå igenom ansökningar redan under ansökningstiden och besätter befattningen genast när vi funnit en lämplig person.

Lär dig mer om oss

Grankulla stad, Samhällstekniska väsendet

Grankulla med sina ca 10 000 invånare är en trivsam tvåspråkig villastad i huvudstadsregionen med utmärkta trafikförbindelser. Som arbetsgivare stöder staden distansarbete i alla uppgifter där det är möjligt. Lokalcentralens fastighetsenhet hör till stadens samhällstekniska sektor. Fastighetsenheten leds av underhållsingenjören, Servicemästaren är fastighetsskötarnas närmaste chef. Fastighetsenheten har hand om 28 kommunalt ägda fastigheter, ca 310 000 m³ och 66 000 m².

Grankulla är en rökfri arbetsplats.

Vi erbjuder dig: - en stabil arbetsgivare - en trevlig arbetsgemenskap - möjlighet att utveckla och utvecklas, också i yrkesmässigt hänseende - personalbiljettförmån samt kultur-, motions- och välmåendeförmån (ePassi)


Adress: Elevhemsvägen 3, 02700 Kauniainen
Grankulla stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat