Skip to main content
test
teknisten tukipalveluiden työnjohtaja - Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki jatkaa Teknisten tukipalveluiden työnjohtajan viran (35662) hakuaikaa.
Teknisten tukipalveluiden työnjohtaja vastaa mm. seuraavista tehtäväkokonaisuuksista:

- Johtaa, valvoo ja kehittää teknisten tukipalveluiden alaista siivoushuollon tulosyksikköä.
- Raportoi palvelupäällikölle
- Vastaa talousarvioissa tulosalueelle asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta huolehtien
niidenvalmistelusta, raportoinnista sekä tilinpäätöksen valmistelusta tulosyksikön osalta.
- Päättää palveluiden myynnistä ulkopuolisille
- Vastaa tulosyksikön pienhankinnoista sekä osallistuu teknisten tukipalveluiden suurempien hankintojen valmisteluihin.
- Vastaa palvelupäällikön kanssa tarvittavasta henkilöstöstä kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
- Päättää tulosyksikön sisäisestä työnjaosta, joka sisältää myös työvuorosuunnittelun.
- Vastaa oman tulosyksikön osalta yhteistyön tekemisestä muiden hallintokuntien kanssa.

Tekniset tukipalvelut on osa kaupungin teknisiä palveluita.

Tekniset tukipalvelut koostuu tilapalvelujen sekä ruokahuollon ja siivouksen palvelualueista.
Tilapalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen isännöinnistä, yllä- ja kunnossapidosta sekä peruskor-jauksista.
Ruokahuolto vastaa kaupungin tarvittavista ruokapalveluista.
Siivous vastaa kaupungin omistamien kiinteistöjen puhtaanapidosta.

Hakijalle on eduksi johtamiskokemus ja -taito, yhteistyökyky, vuorovaikutustaidot sekä valmius toimialan kehittämiseen. Teknisten tukipalveluiden työnjohtaja vastaa teknisten tukipalveluiden siivous-tulosyksiköstä.
Teknisten tukipalveluiden työnjohtaja toimii siivous- tulosyksikön esihenkilötehtävissä vastaten työn laadusta. Tehtäviin kuuluvat mm. työvuorojärjestelyt, henkilöstön perehdyttäminen työhön ja opastus. Viran hoidossa tarvitaan puhdistuspalvelualan tuntemuksen lisäksi työnjohto-osaamista sekä ryhmätyö- ja asiakaspalvelutaitoja.

Kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva restonomikoulutus tai vastaava koulutus sekä kokemusta puhdistuspalvelualan tehtävistä.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Hakijoilla on mahdollisuus esittää oma palkkatoivomus. Työaika on yleistyöaika 38 h 25 min./vk. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virka täytetään 6 kk:n koeajalla. Valinta suoritetaan hakemusasiakirjojen ja haastattelujen perusteella.

Sähköiset hakemukset tulee toimittaa 20.3.2023 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti kuntarekry.fi -palvelun kautta (hakusana Harjavalta) tai postitse osoitteeseen Harjavallan kaupunki, Tekniset palvelut Keskustie 5b 29200 Harjavalta. Lisätietoja antavat palvelupäällikkö Joni Kukkula, p. 044 432 5409 sekä tekninen johtaja Petri Katajisto, p. 044 432 5358.

Aikaisemmin saapuneet hakemukset huomioidaan uudessa haussa.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Lisätietoja

http://www.harjavalta.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

palvelupäällikkö Joni Kukkula, p. 044 432 5409, joni.kukkula(at)harjavalta.fi
tekninen johtaja Petri Katajisto p. 044 432 5358, petri.katajisto(at)harjavalta.fi

Lisätietoja

Harjavallan kaupunki, Tekniset palvelut, Tilapalvelut

Harjavallan kaupunki on n. 6 800 asukkaan elinvoimainen teollisuuskaupunki Kokemäenjoen varrella.


Osoite: Keskustie 5b, 29200 Harjavalta

Sinulle suositellut työpaikat