Skip to main content
test
Terveydenhoitaja, Kaakkurin hyvinvointikeskus - Oulun kaupunki

Kaakkurin hyvinvointikeskuksessa on haettavana

TERVEYDENHOITAJAN

määräaikainen tehtävä ajalla 6.9.2022 - 3.5.2023. Tehtävän tämänhetkisenä sijoituspaikkana on Kaakkurin hyvinvointikeskus ja työskentely tapahtuu Kaakkurin neuvolassa (äitiys- ja lastenneuvola).

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Lisäksi edellytämme kokemusta neuvolaterveydenhoitotyöstä, organisointikykyä sekä asiakaslähtöistä ja moniammatillista työotetta. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa. Eduksi katsomme alueen yhteistyökumppanitahojen tuntemusta.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotesuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan. Lisäksi työntekijällä tulee olla joko rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan. Kyseessä ovat tehtävät, joiden osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Määräaikaisen tehtävän koeaika on neljä (4) kuukautta.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/8032/2022. Hakemukset on toimitettava 15.7.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-terveyspalvelut/kaakkurin-hyvinvointikeskus

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat tiimivastaava Seija Jama, p. 040 593 8173 ajalla 11.7 klo 9.30-11.30 ja 12.7 klo 12-14 ja palvelupäällikkö Heidi Pirkola, p. 040 621 2238 ajalla 14.7 klo 12-14 ja 15.7 klo 9-11 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Hyve, Kaakkurin hyvinvointikeskus

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Pesätie 11, 90420 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat