Skip to main content
test
Terveydenhoitaja: työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskus, Liperi, Heinävesi; määräaikainen (id7533) - Siun sote

TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUEEN - SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Haemme 31.5.2023 mennessä TERVEYDENHOITAJAA työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskukseen

työttömien terveydenhoitajan tehtävään. Sijaisuus alkaa 1.8.2023 ja päättyy 31.12.2024.

Osa-aikainen (50%) tehtävä sijoittuu Liperi - Heinävesi -alueelle. Työ on liikkuvaa ja liikkuminen tapahtuu omalla autolla. Etätyö on osin mahdollista.

Työttömien terveydenhoitaja toteuttaa lakisääteisiä työttömien terveystarkastuksia, osallistuu oman alueensa työkyvyn tuen tiimeihin terveydenhuollon edustajana ja toimii aktiivisesti laajan verkoston jäsenenä edistäen asiakkaiden asioita. Asiakaskuntana ovat kaikki työttömät työnhakijat.

Työttömien terveystarkastuksen tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja vahvistaa työttömien terveydentilaa, henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa, edistää työ- ja toimintakykyä sekä tunnistaa työttömän työkyvyn esteitä ja kuntoutustarpeita. Tavoitteena on ennaltaehkäistä kansansairauksia, parantaa ja lievittää sairauksien fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia seurauksia. Tarkastus sisältää terveydentilan kartoituksen ja tarvittaessa ohjauksen lääkärille ja/tai eri alojen asiantuntijoille. Kyseessä on laaja-alainen arvio asiakkaan tilanteesta. Työ- ja toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi on keskiössä.

Kelpoisuutena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5§:n mukainen laillistus tai lupa toimia sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tehtävissä. Pian valmistumassa olevat hoitajat huomioidaan myös haussa.

Aikaisempi työkokemus työ- ja toimintakykyasioiden hoitamisesta ja kuntoutusasioista katsotaan eduksi. Edellytämme hakijalta aktiivista työotetta, joustavuutta, hyviä itsensä johtamisen taitoja sekä innokasta otetta verkostotyön tekemiseen.

Tehtäväkohtainen palkka on: 2671,29 euroa / kk (täydellä työajalla). Tässä tehtävässä työaika on 50 %. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti.

HUOM! Siun sotelaisille on tarjolla runsaasti erilaisia työsuhde-etuja, kuten

  • ePassi
  • lainattavia ja vuokrattavia vapaa-ajan välineitä sekä tiloja
  • työnantajan tuki yhteisölliseen toimintaan
  • lisäksi useat yritykset tarjoavat henkilöstölle erilaisia etuja.
Lisätietoja antaa palveluesihenkilö Hanna-Leena Hakulinen, hanna-leena.hakulinen@siunsote.fi tai p. 013 330 8027.

Sijaisuus täytetään sopivan henkilön löydyttyä.

Tehtävään haetaan sähköisesti.

Joensuussa 27.4.2023

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Siun sotessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on integroitu jo vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä tehden varmistamme vaikuttavimmat palvelut.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-7533
  • 27.4.2023 - 31.5.2023 23:59
  • HeinävesiPohjois-KarjalaLiperiKunta

Yhteystietomme

palveluesihenkilö Hanna-Leena Hakulinen, hanna-leena.hakulinen@siunsote.fi tai p. 013 330 8027.

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat