Terveydenhoitajan toimi vastaanottopalveluissa - Nokian kaupunki

Nokialla syntyy uutta - myös vastaanottotoiminnassa. Lääkärien väestövastuumallista on luovuttu viime syksynä ja tämä on mahdollistanut myös hoitajien vastaanottotoiminnan uudelleen järjestelyt ja kehittämisen.
Uuden Hyvinvointikeskuksen suunnittelu on käynnissä. Sen valmistumiseen saakka vastaanotot toimivat remontoiduissa tiloissa Vihnuksen terveysasemalla.

Terveydenhoitajan tehtäviin kuuluvat rokotushoitajan asiantuntijatehtävät, terveystarkastustyö ja kuulontutkimukset. Lisäksi terveydenhoitajan tehtävään sisältyvät vastaanottotoiminnan puolelta syksyn aikana tarkemmin määriteltäviä tehtäviä esim. väestön elintapaohjauksen, kakkostyypin diabeetikoiden ja digihoitajan tehtäviä. Työmuotoina ovat yksilö-, ryhmä- ja etävastaanotot. Terveydenhoitaja toimii myös tartuntatautihoitajana.

Tehtäväkokonaisuuden hallinta vaatii itsenäistä työotetta, joustavuutta ja vahvaa terveydenhoitajatyön osaamista sekä halua oppia ja kehittyä tehtävässä jatkuvasti. Lisäksi tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii aktiivista ja hyvää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistettu sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja sekä soveltuvuus tehtävään. Työssä edellytetään valmiutta digitaalisten työvälineiden käyttöön. Arvostamme hyvien työyhteisö- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi oma-aloitteisuutta, joustavuutta, muutoskyvykkyyttä ja kehittämismyönteistä työotetta.

Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan. Perehtyminen tapahtuu syyskuun aikana. Työaika tehtävässä on yleistyöaika. Tehtäväkohtainen palkka on 2479,66 euroa. Työsuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Edellytämme tartuntatautilain (§ 48, 1227/2016) mukaista soveltuvuutta.


Haastattelut pidetään tiistaina 7.7.2020 klo. 8.00 - 12.00 osoitteessa Nokianvaltatie 25 F, 37100 Nokia, 3-kerros, Kristallisali.


Tutustu työnantajaan

Lisätietoa tehtävästä antavat osastonhoitaja Sanna Alanko p. 050 3956 265 ja apulaisosastonhoitaja Pirjo Jokinen p. 040 8443 922, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Nokian kaupunki
Osoite: Harjukatu 21, 37100 Nokia

Nokia on kasvava, yli 33 000 asukkaan kaupunki Pirkanmaalla, vetovoimaisella Tampereen kaupunkiseudulla. Kaunis luonto, hyvät palvelut ja keskeinen sijainti tarjoavat erinomaiset edellytykset asumiselle. Nokialla toimii yli 1700 yritystä ja kaupungilla on monipuolinen elinkeinorakenne sekä vahva teollisuusperimä. www.nokiankaupunki.fi