Terveyskeskuksen osastonhoitajan virka - Muhoksen kunta

Terveyskeskuksen osastonhoitajan virka täytetään 1.4.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusehtona virkaan on laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto ja ylempi ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto tai laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto ja riittävä lähiesimieskoulutus ja työkokemus. Terveyskeskuksen osastonhoitajan viran palkkaus määräytyy KVTES Liitteen 3 kohdan 03HOI010 ja kunnassa päätetyn tehtäväkohtaisen hinnoittelun mukaan.

Ennen viran vastaanottamista valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytettään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa.

Noudatamme KVTES:n mukaista koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.muhos.fi

Tutustu työnantajaan

Johtava lääkäri Esko Haapamäki, puh. 044 497 0223 tai sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen, puh. 044 497 0100. Sähköposti: etunimi.sukunimi@muhos.fi

Muhoksen kunta
Osoite: Asematie 14, 91500 Muhos

Muhos on noin 9000 asukkaan hallitusti kasvava kunta sijaiten 35 km Oulusta kaakkoon. Muhoksen kunnalla on oma terveyskeskus vuodeosastoineen Puhakantiellä. Muhoksen terveyskeskuksen avosairaanhoidon ja terveydenhoidon vastaanottotoiminnassa sekä vuodeosastolla on henkilökuntaa sijaisineen vuositasolla vajaa 100 henkilöä. Terveyspalveluita johtaa johtava lääkäri yhteistoiminnassa terveyskeskuksen osastonhoitajan kanssa. He vastaavat yhdessä terveyspalvelujen kehittämisestä. Terveyskeskuksen osastonhoitajan päätehtävänä on hoitohenkilöstön työn johtaminen ja suunnittelu sekä omia yksiköitä koskeva päätöksenteko ja päätöksenteon valmistelu.

Terveyskeskus toimii opetusterveyskeskuksena.

Muhoksen kunta on savuton työpaikka.

Muhoksen kunta - Savuton työpaikka