Terveyskeskushammaslääkäri - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan terveydenhuollon palvelualueen suun terveydenhuollossa

on haettavana

terveyskeskushammaslääkärin sijaisuus oikomistiimissä ajalla 20.5.2020-31.12.2020.
Sijaisuus voi mahdollisesti jatkua.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu hammaslääkäri.
Hakijalta edellytämme oikomishoidon erikoishammaslääkärin pätevyyttä tai laajaa perehtyneisyyttä oikomishoidosta sekä hyvää suomenkielen suullista ja kirjallista taitoa. Arvostamme laaja-alaista osaamista, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja halua oman sekä työyhteisön toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Oikomistiimissä työnjakoa on kehitetty pitkälle. Lähimpinä työtovereinasi tiimissä toimivat osaavat hammashoitajat, tiimin oma suuhygienisti sekä oikomishoidon erikoishammaslääkäri. Taustalla on moniammattillinen työyhteisö tukemassa potilastyössä. Työyhteisössämme on kirurgiaan ja protetiikkaan perehtyneitä hammaslääkäreitä sekä endodontti, joille voi tarvittaessa lähettää potilaita sekä konsultoida.

Sijaisuudessa on 2 kuukauden koeaika.

Sijaisuuteen edellytetään tartuntatautilain 48§ edellyttämää rokotussuojaa.

Sijaisuuteen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Hakuaika päättyy 6.3.2020 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta jättää hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Koskikatu 27 A-porras, 3.krs, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 6.3.2020 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Ylihammaslääkäri Eeva-Riitta Ylikärppä 016-322 4462 tai oikomishoidon erikoishammaslääkäri Tarja Virkkula, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Suun terveydenhuolto
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ovat aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, avovastaanotto, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityön palvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.