Terveyskeskuslääkäri - Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Terveyskeskuslääkäri - Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Kyseessä on terveyskeskuslääkärin vuosilomansijaisuus. Työnkuva on monipuolista terveyskeskuslääkärin työtä avovastaanotolla. Vastaanottoajat ovat pääsääntöisesti 30 minuuttia ja lisäksi työohjelmiin varataan riittävä toimistotyöaika lausuntojen ja todistusten laatimista varten, soittoajat sekä aikaa lääkemääräysten uusintaan. Potilastietojärjestelmänä toimii Pegasos, johon järjestetään koulutus. Yhden sijaisen työskentelypaikka on Kiuruvesi ja kaksi muuta toimivat Iisalmessa.

Kelpoisuusehtona on lääketieteen opiskelija, joka virantoimituksen alkaessa on suorittanut hyväksytysti vähintään kaikki viiteen ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja, joka on rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Valviran Terhikki).

Lisäksi edellytetään, että virkaan valittu on hankkinut väestörekisterikeskuksen terveydenhuollon ammattikortin sekä hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa

Tarjoamme Sinulle moniammatillisen työyhteisön. Meillä on käytettävissä proviisorin tuottamana lääkehoidon arviointipalvelua, ravitsemus-, fysio- ja jalkaterapeutin palvelut tuotetaan omana toimintana.

Lisätietoja

http://www.ylasavonsote.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa avoterveydenhuollon ylilääkäri Jarno Rieppo, jarno.rieppo(at)ylasavonsote.fi, puh. 040 4894259 tai avovastaanottojen päällikkö Sirpa Marjoniemi, sirpa.marjoniemi(at)ylasavonsote.fi, puh. 040 1833507.
Hakemuksen jättäminen: Täyttämällä sähköinen hakulomake Kuntarekry järjestelmässä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Terveyspalvelut, Avovastaanottopalvelut
Osoite: Meijerikatu 2, 74100 Iisalmi

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä järjestää kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut jäsenkuntiensa Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän n. 40 000:lle asukkaalle. Kuntayhtymällä on terveyskeskus ja hammashoitola kaikissa jäsenkunnissa sekä somaattinen ja psykiatrinen sairaala Iisalmessa. Iisalmessa toimii myös 24/7 perusterveydenhuollon päivystys. Lääketieteen erikoisaloista kuntayhtymässä ovat edustettuna edustettuna kirurgia ja sisätaudit sekä useat niiden suppeat alat, neurologia, naistentaudit, lastentaudit, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, ihotaudit, fysiatria, silmätaudit, aikuispsykiatria, nuorisopsykiatria, lastenpsykiatria, radiologia, toimenpideyksikkö sekä geriatria. Olemme kehittäneet vastaanottotoimintaa Sitran hankkeessa vuosina 2018-2019.