Terveyskeskuslääkäri - Viitasaaren kaupunki

TERVETULOA WIITAUNIONIIN

Wiitaunioni (Viitasaaren kaupunki, Pihtiputaan kunta) on vireä n. 10 300 asukkaan alue pohjoises-sa Keski-Suomessa keskellä upean kaunista järviseutua, valtatie 4 varrella n. 100 km Jyväskylästä pohjoiseen. Wiitaunioni on yhteistoiminta-alue, jonka perusturvaa koskevista palveluista vastaa isäntäkuntana Viitasaaren kaupunki. Terveyskeskuksia kuntaparissamme on kaksi, yksi molem-missa kuntakeskuksessa. Potilastietojärjestelmämme on Pegasos. Wiitaunionissa panostetaan myös laadukkaaseen lääkärikoulutukseen, mistä tunnustuksena Viitasaaren terveyskeskuksen NLY:n ja Suomen lääkäriliiton koulutuspaikkakyselyssä 2019 saadut viisi tähteä (NPS 100).

Lisätietoa palveluistamme saat osoitteesta www.viitasaari.fi ja www.pihtipudas.fi

Haemme osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme vakinaiseen virkaan kahta TERVEYSKES-KUSLÄÄKÄRIÄ Pihtiputaan terveyskeskukseen.

Kelpoisuusehtona on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys. Tehtävä tarjoaa monipuolisen ja mielekkään työn yleislääketieteen tai geriatrian erikoislääkärillekin. Virassa noudatetaan 4 kuu-kauden koeaikaa. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kehitysmyönteisyyttä sekä sujuvaa suomen kielen taitoa. Palkkaus on hyvä ja työlista- ja työvuorosuunnitteluun voi itse vaikuttaa runsaasti ja työaikaa voi toteuttaa joustavasti.

Työn aloitusajankohta sovittavissa.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa. Virkaan valitun tulee ennen työn vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työterveys-huolto tekee työhöntulotarkastuksissa huumeseulat (terveydenhuollon ja sosiaalitoimen henkilös-tö) sekä seuraa päihteiden käyttöä terveystarkastusten yhteydessä.

Otamme hakemukset vastaan sähköisesti tai kirjallisesti 23.8.2020 klo 15.00 mennessä osoittee-seen:

Marja Laurila
Perusturvan toimialajohtaja
Wiitaunioni / Viitasaaren kaupunki, Pihtiputaan kunta
Keskitie 10
44500 Viitasaari
p: 044-4597256

Lisätietoja antaa:

Heikki Alanen
Johtava lääkäri
p.0406434039
heikki.alanen@viitasaari.fi
ja
Lauri Mielityinen
Terveyskeskuslääkäri
lauri.mielityinen@pihtipudas.fi

Lisätietoja

http://www.pihtiudas.fi

Tutustu työnantajaan

Heikki Alanen, Johtava lääkäri, p.0406434039, heikki.alanen@viitasaari.fi ja Lauri Mielityinen, Terveyskeskuslääkäri, lauri.mielityinen@pihtipudas.fi

Viitasaaren kaupunki, Perusturva, Lääkäripalvelut
Osoite: Asematie 12, 44800 Pihtipudas

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta ovat yhdistäneet palvelutuotantonsa 1.1.2005 lukien. Yhteistyösopimuksen mukaan Viitasaaren kaupunki vastaa perusturvan palveluista molempien kuntien alueella, teknisen toimen palveluista kaupungin osalta sekä ympäristötoimen palveluista koko Pohjoisen Keski-Suomen alueella. PIhtiputaan kunta vastaa sivistystoimen palveluista, hallinnon tukipalveluista molempien kuntien alueella, maataloushallinnosta koko Pohjoisen Keski-Suomen alueella ja teknisen toimen palveluista kunnan osalta.