Terveyskeskuslääkäri - Euran kunta

EURAN KUNNAN SOTE-KESKUKSESSA on haettavana juuri perustettu

UUSI TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKA

Eurassa lääkäritilanne on hyvä ja virat ovat täynnä, mutta nyt Euraan on perustettu uusi terveyskeskuslääkärin virka, johon tarvitaan tekijä. Virka perustettiin, jotta voimme hoitaa potilaita entistä paremmin ennaltaehkäisevällä otteella ja nopeuttaa entisestään lääkäriin pääsyä. Viran sijoituspaikkana on Euran sote-keskus ja tehtävän kuva muodostuu pääasiassa kliinisestä vastaanottotyöstä. Eurassa pyrimme kuitenkin huomioimaan yksilölliset kiinnostuksen kohteet ja työskentelytavat. Työnkuvia sekä työtapoja onkin mahdollisuus räätälöidä enemmän tekijänsä näköisiksi. Haussa katsomme erityisen positiiviseksi lisäksi hakijan kiinnostuksen mielenterveystyöhön.

Euran sote-keskuksessa terveyskeskuslääkärien työaika on arkisin klo 8.00-16.00. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys hoidetaan Satasairaalan yhteispäivystyksessä. Erikoissairaanhoidon palvelut järjestää alueellamme Satakunnan sairaanhoitopiiri, jonka kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. Sote-keskuksessa on hyvin toimivat, vuonna 2016 peruskorjatut tilat. Olemme tehneet paljon töitä toiminnan kehittämiseksi ja olemme myös lisänneet ammattiryhmien toimimista yhdessä tiimeinä. Vastaanottotoiminta on myös muutettu tiimitoimintaan, jossa hoito alkaa aina heti. Hakijalta toivomme myös intoa työskentelyyn tiimeissä ja moniammatillisesti sekä kehitysmyönteisyyttä. Potilastietojärjestelmänä toimii Lifecare. Meillä on myös erityisesti panostettu perehdytykseen ja erinomaiseen senioritukeen, yhdessä tekemiseen ja työhyvinvointiin. Työilmapiiri on meillä erittäin hyvä, kaikki saavat aina apua, työpäivät päättyvät ajallaan ja panostamme siihen, että töissä on kivaa. Tämän vuoksi meillä viihdytäänkin erityisen hyvin!

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys ja riittävä suomen kielen taito. Työ alkaa 3.5.2021 tai sopimuksen mukaan, työaika kokopäivätyö ja työehdot ja palkkaus KVTES:n mukaan, mutta siirryimme 1.4.2020 kokonaispalkkaukseen. Eurassa on hyvin kilpailukykyiset palkat: LL n. 7700 eur/kk, EL n. 8500 eur/kk. Lisäksi kannustamme lääkäreitämme kouluttautumaan.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viroissa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Lisäksi vaaditaan tartuntatautilain mukainen rokotesuoja.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Tutustu työnantajaan

Johtava lääkäri Lotta Armfelt puh. 044 422 4126 tai sähköposti: lotta.armfelt@eura.fi

Euran kunta, Perusturvapalvelut, Terveyspalvelut, Avoterveydenhuolto, Vastaanottotoiminta
Osoite: Terveystie 3, 27510 Eura

Eura on n. 12 000 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.

Euran kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat