Terveyskeskuslääkäri (4) - Euran kunta

Euran kunnan sote-keskuksessa on haettavana

4 TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKAA

Muutamme lääkärirakennettamme nyt niin, että korvaamme toistaiseksi määräaikaisilla työsuhteilla hoidetut virat virkasuhteisiksi. Osa täyttyneekin jo tutuilla lääkäreillä. Etsimme sitoutuneeseen, kehitysmyönteiseen tiimiimme kuitenkin nyt neljää terveyskeskuslääkäriä, joiden joukkoon mahtuu uusiakin naamoja. Syksyn lääkäritilanne on hyvä jo ilman virkojen täyttymistäkin. Virkojen sijoituspaikkana on Euran sote-keskus ja tehtävänkuvat muodostuvat pääasiassa kliinisestä vastaanottotyöstä. Eurassa pyrimme kuitenkin huomioimaan yksilölliset kiinnostuksen kohteet ja työskentelytavat. Työnkuvia sekä työtapoja onkin mahdollisuus räätälöidä enemmän tekijänsä näköisiksi.

Euran sote-keskuksessa terveyskeskuslääkärien työaika on arkisin klo 8.00 - 16.00. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys hoidetaan Satasairaalan yhteispäivystyksessä. Erikoissairaanhoidon palvelut järjestää alueellamme Satakunnan sairaanhoitopiiri, jonka kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. Sote-keskuksessa on hyvin toimivat, vuonna 2016 peruskorjatut tilat. Olemme tehneet paljon töitä toiminnan kehittämiseksi ja olemme myös lisänneet ammattiryhmien toimimista yhdessä tiimeinä. Tammikuun alusta olemme myös siirtyneet Euran versioon eräänlaisesta tiimi-yhteyshoitaja- järjestelmästä. Toivommekin hakijoiden olevan myös innostuneita toiminnan kehittämisestä ja tiimityöskentelystä. Potilastietojärjestelmänä toimii Lifecare. Meillä on myös erityisesti panostettu perehdytykseen ja erinomaiseen senioritukeen, yhdessä tekemiseen ja työhyvinvointiin. Tämän vuoksi meillä viihdytäänkin erityisen hyvin!

Kelpoisuusvaatimuksena virkoihin on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys ja riittävä suomen kielen taito. Työ alkaa 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan, työaika kokopäivätyö ja työehdot ja palkkaus KVTES:n mukaan, mutta siirryimme 1.4.2020 kokonaispalkkaukseen. Eurassa on myös hyvin kilpailukykyiset palkat. LL palkat alkaen 7600 eur/kk. Lisäksi kannustamme lääkäreitämme kouluttautumaan.

Virkaan valittujen on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi voimassa oleva rikosrekisteriote. Viroissa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Lisäksi vaaditaan tartuntatautilain mukainen rokotesuoja.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Tutustu työnantajaan

Johtava lääkäri Lotta Armfelt puh. 044 422 4126 tai sähköposti: lotta.armfelt@eura.fi

Euran kunta, Perusturvapalvelut, Terveyspalvelut, Avoterveydenhuolto, Vastaanottotoiminta
Osoite: Terveystie 3, 27510 Eura

Eura on n. 12 000 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.