test

Terveyskeskuslääkäri / Hälsocentralsläkare (Askola)

Hakuaika päättyy  30.11.2023 16:00

Tervetuloa terveyskeskuslääkäriksi Askolaan! Haemme TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIÄ viransijaisuuteen hyvinvointialueen itäiselle alueelle ajalle 1.12.2023 - 30.7.2024 tai sopimuksen mukaan.

Hyvinvointialueelle itäiseen alueeseen kuuluu Myrskylä, Pukkila, Askola, Loviisa ja Lapinjärvi, mutta ensisijaisesti haussa on lääkäri Askolan toimipisteeseemme.

Etsimme yleislääkäriä, erikoistuvaa lääkäriä tai yleislääketieteen erikoislääkäriä. Avopuolella pääset työskentelemään monipuolisesti toimivassa moniammatillisessa ja inhimillisen kokoisessa työyhteisössämme ja tarjolla on sekä avopuolen kiirevastaanottoa, tavallista ajanvarausvastaanottoa että neuvolatyötä.

Alueemme toimii HUS-alueen koulutusterveyskeskusjärjestelemässä. Meillä on aidosti kehitysmyönteinen ilmapiiri ja hyvät mahdollisuudet päästä itse vaikuttamaan työnkuvaan ja työaikaan. Meillä voit tehdä sekä konsultatiivista tiimityötä että itsenäistä työtä.

Kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri. Kielitaitovaatimuksena virkaan on yhden kotimaisen kielen hyvä taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen taito.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Lääkärien työ- ja virkaehtosopimuksen (LS) mukaisesti. Palkkaus on paikallisesti sovitun mukainen ja kilpailukykyinen, alkaen 6438,60 e/kk riippuen kokemuksesta, koulutuksesta ja työnkuvasta. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tutkinto- ja työtodistukset esitetään työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 § mukainen rokotussuoja. Valitun on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä kuukauden kuluessa virkasuhteen aloittamisesta.

Lähetä hakemuksesi 30.11. klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa itäisen alueen ylilääkäri Marika Ylärakkola marika.ylarakkola@itauusimaa.fi tai 040 665 1825.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluista siirtyi kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023. Hyvinvointialue työllistää yli 2 600 henkeä ja on yksi alueen suurimmista työnantajista.

* * * * * * * * * * * * * *

Välkommen att bli hälsocentralsläkare i Askola! Vi söker en HÄLSOCENTRALSLÄKARE för anställning i tidsbundet tjänsteförhållande under perioiden 1.12.2023-30.7.2024 eller enligt överenskommelse. Tjänster placerar sig i välfärdsområdets östra område.

Till välfärdsområdets östra område hör Mörskom, Pukkila, Askola, Lovisa och Lappträsk, men primärt söker vi en läkare till verksamhetsstället i Askola.

Vi söker en allmänläkare, en läkare som håller på med sin specialisering eller en specialist i allmänmedicin. Inom öppenvården har du möjlighet att göra ett mångsidigt arbete på en välfungerande arbetsplats i mänsklig storlek.

Vårt välfärdsområde ingår i HUS-områdets system med utbildningshälsocentraler. Vi har ett genuint utvecklingsvänligt klimat, och hos oss har man goda möjligheter att själv påverka sitt arbete och sin arbetstid. Vi möjliggör både konsultativt arbete i team och självständigt arbete.

Behörighetsvillkor för tjänsten är att personen ska vara en legitimerad läkare i Finland. Språkkraven för tjänsten är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Anställningsvillkoren bestäms enlig Tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare (LÄKTA). Lönen överensstämmer med det som man kommit överens om lokalt och är konkurrenskraftig, från 6438,60 euro i månaden beroende på erfarenhet, utbildning och arbetsbeskrivning. Tjänsten har en prövotid på sex månader. Examens- och arbetsintygen ska företes i samband med intervjun.

I arbetet krävs det vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Den som valts ska inom en månad från att tjänsteförhållandet inleddes uppvisa en godtagbar bedömning från företagshälsovården om sina förutsättningar att sköta arbetsuppgifterna.

Skicka din ansökan senast 30.11. kl. 16.00.

Ytterligare information om uppgiften ger överläkaren vid östra området Marika Ylärakkola, marika.ylarakkola@itauusimaa.fi, tfn 040 665 1825.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet övergick från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023. Välfärdsområdet sysselsätter över 2 600 personer och är en av de största arbetsgivarna i området.

itäisen alueen ylilääkäri Marika Ylärakkola marika.ylarakkola@itauusimaa.fi tai 040 665 1825.

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Tutustu työnantajaan