Terveyskeskuslääkäri pääterveysasemalle - Uudenkaupungin kaupunki

Terveyskeskuslääkäri pääterveysasemalle - Uudenkaupungin kaupunki

Uudenkaupungin terveyskeskus tuottaa perusterveydenhuollon palveluja yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kunnat sekä Uudenkaupungin kaupunki. Alueen väestöpohja on noin 23.000 asukasta.

Virka sijoittuu Uudenkaupungin pääterveysaseman avosairaanhoidon vastaanottotoimintaan. Työ ei sisällä virka-ajan ulkopuolista päivystystä. Potilastietojärjestelmänä on Mediatri. Valitulta edellytetään tartuntalain 48 §:n mukaista rokotesuojaa.

Pätevyysvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet. Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja kunnallisen lääkäreiden virkaehtosopimuksen mukaan. Työssä edellytetään hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Ennen viran vastaanottamista valitun tulee toimittaa todistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Kerromme työstä mielellään lisää puhelimitse tai sähköpostitse.

Lisätietoja

http://uusikaupunki.fi

Avoterveydenhuollon ylilääkäri Minna Helenius, puh. 040 537 9980 tai
Johtava ylilääkäri Pia Lahtinen, puh. 044 088 2403,
etunimi.sukunimi(at)uusikaupunki.fi.

Uudenkaupungin kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus
Osoite: Uusikaupunki

UUSIKAUPUNKI on noin 15 800 asukkaan viihtyisä teollisuus- ja satamakaupunki lounaisrannikolla. Seutukuntansa vahvan ja vetovoimaisen keskuksen menestys perustuu luovaan osaamiseen sekä julkisten palvelujen hyvään laatuun ja joustavuuteen. Kasvun mahdollisuudet nousevat aktiivi­sesta elinkeinopolitiikasta, ihmisläheisestä, merellisestä ympäristöstä ja yh­teisestä tahdosta. Ainutlaatuiset harrastusmahdollisuudet vievät sinut vaik­kapa golfkentälle, kuntoputkeen tai veneilyn pariin. Maailman kaunein saa­risto alkaa jo kotioveltasi.
Sosiaali- ja terveyskeskuksen Terveyspalvelut on saanut SHQS-laaduntunnustuksen. Kaupunki noudattaa savuttoman työpaikan periaatteita.

Tutustu työnantajaan