test

Terveyskeskuslääkäri, Turku

Hakuaika päättyy  15.4.2024 14:00

Haemme lääkäriä vakituiseen virkaan Turun opiskeluterveydenhuoltoon.

Lääkäri toimii moniammatillisessa tiimissä vastuualueenaan toisen asteen oppilaitosten (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset) opiskeluterveydenhuollon lääkärin tehtävät.

Opiskeluterveydenhuolto sisältää perusterveydenhuoltoon kuuluvat terveyden- ja sairaanhoidon palvelut ja on perustehtävältään opiskelukykyä tukevaa. Lääkärin tehtävänkuva sisältää lakisääteisiä toisen asteen terveystarkastuksia ja sairausvastaanottoa, terveydenedistämistyötä sekä opiskeluhuollollista yhteistyötä. Opiskelijoiden opiskelukyvyn tukeminen sekä mielenterveyden haasteet painotuvat lääkärin työssä. Turun opiskeluterveydenhuollossa tehdään myös kaupungin oppilaitoksissa opiskelevien kutsuntaikäisten terveystarkastukset.

Oppilaitoksissa opiskelevista suurin osa on nuoruusikäisiä 16-20 -vuotiaita, mutta myös aikuisopiskelijoiden määrä on merkittävä. Turun toisen asteen oppilaitoksissa opiskelee noin 13 000 opiskelijaa.

Lääkäripalveluja tarjotaan sekä lähipalveluna oppilaitoksissa, että opiskeluterveydenhuollon keskitetyssä toimipisteessä Hämeenkatu 10:ssä. Työhön liittyy siirtymisiä työpisteestä toiseen. Sinulla on kuitenkin vastuullasi omat nimetyt oppilaitoksesi. Lääkärit työskentelevät tiiviissä yhteistyössä terveydenhoitajien kanssa. Muu opiskelijahuoltohenkilöstö sekä psykiatriset sairaanhoitajat kuuluvat myös lähimpään verkostoon ja toimivat tukenasi. Monialainen työ edellyttää tiimityön hallintaa ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Turun opiskeluterveydenhuollossa on kaikkiaan kuusi vakituista lääkärin virkaa. Muut virat on täytetty ja heistä suurin osa on hyvin kokeneita, pitkään opiskeluterveydenhuollossa toimineita, joten hyvä perehdytys ja kollegiaalinen tuki on helposti saatavissa.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärit kuuluvat osana ylilääkärijohtoiseen ehkäisevän terveydenhuollon lääkäreiden yksikköön, joka toimii Varhan perhekeskuksen sisällä. Kaikkiaan yksikössä toimii 19 kokopäivätoimista lääkäriä, jotka työskentelevät neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Työpaikkammee on koulutusmyönteinen ja yek-vaihessa olevilla sekä erikoistuvilla lääkäreillä on käytettävissään koulutus- ja ohjaajalääkäreiden tuki.

Työ opiskeluterveydenhuollossa on merkityksellistä, nuorten aikuisten terveyttä ja hyvinvointia tukevaa sekä tulevaisuuteen suuntautuvaa!

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Viran hoitaminen edellyttää erinomaista suomenkielen taitoa. Hyvä/tyydyttävä ruotsinkielen taito katsotaan eduksi. Arvostamme myös aiempaa työkokemusta ja perehtyneisyyttä opiskeluterveydenhuoltoon tai ehkäisevän terveydenhuollon työhön. Eduksi katsotaan erikoislääkäritutkinto tai erityispätevyys työtehtäviin sopivalta alalta.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.


Lisätietoja

http://varha.fi

Yhteystiedot

yilääkäri Hannele Kallo, puh 040 7698173, hannele.kallio@varha.fi

vastaava lääkäri Satu Hedborg, satu.hedborg@varha.fi

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Olemme noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! *** Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! #ViGörEttGottJobb Tutustu työnantajaan