Terveyskeskuslääkärin sijaisuudet, Nilakka - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

Terveyskeskuslääkärin sijaisuudet, Nilakka - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

TK-LÄÄKÄRIN SIJAISUUKSIA, YEK- ja ERIKOISTUMISPAIKKOJA TARJOLLA!

Kysteri, Nilakan palveluyksikkö muodostuu Keiteleen, Pielaveden, Tervon ja Vesannon terveyskeskuksista. Jokaisella terveysasemalla on poliklinikkatoiminta, neuvolat, kotisairaanhoito, mielenterveysneuvola ja suun terveydenhuolto. Akuuttivuodeosastot ja rtg-toiminnot ovat Keiteleellä ja Pielavedellä. Erityistutkimuksia tehdään keskitetysti Keiteleellä ja Pielavedellä (skopiat, rasitus-ekg, UÄ). Toimintamalli on omahoitaja-omalääkäri-malli, Keiteleellä tiimimalli. Sektorityöt jaetaan kiinnostuksen ja taitojen mukaan.

Me Nilakan palveluyksikössä panostamme erityisesti opiskelijoiden ja erikoistuvien lääkäreiden ohjaukseen ja koulutukseen. Jokaiselle koulutettavalle lääkärille osoitetaan yliopiston koulutuksen suorittanut ohjaajalääkäri ja sovitaan viikoittaiset ohjauskerrat. Työnkuva pyritään räätälöimään monipuoliseksi ja oppimista tukevaksi. Seniorin konsultointimahdollisuus on päivittäin.

Omista pitkäaikaisista lääkäreistä puolet on jo erikoislääkäreitä. Ensi syksyn aikana 3 lääkäriämme on opintovapaalla erikoistumisen sairaalajaksoja suorittamassa, joten voimme ottaa 3 sijaista heidän tilalleen vastaavasti terveyskeskusjaksoa suorittamaan. Lisäksi on tulossa vanhempainvapaita, joihin tarvitsemme sijaisia.

Tarjolla on seuraavat jaksot:

Pielaveden terveyskeskus 1.8.-31.12.2019, mahdollisuus jatkaa vuonna 2020
Keiteleen terveyskeskus 1.8.2019 jatkuen 1,5v, voidaan täyttää lyhyempinä jaksoina
Tervo-Vesanto-Keitele: tarve vanhempainvapaan/opintovapaan sijaisuuteen 1.8. alkaen

Kysteri on osa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä, joten meillä on sama työnantaja KYS:n kanssa ja erikoitumisvirassa oleva siirtyy meille nk. vanhana työntekijänä menettämättä lomiaan ym. etujaan.

Työajan joustoista, palkasta ym. voidaan neuvotella. Asuntoja on tarjolla eri kunnissa. Meillä pääset tekemään kokonaisvaltaista yleislääkärin työtä!

Viransijaisuuksien kelpoisuusehtona on laillistetun lääkärin tutkinto tai riittävät opinnot terveyskeskuslääkärinä toimimiseen. Edellytämme työntekijöiltä tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa. Sijaisuuksia voidaan täyttää myös hakuajan aikana. Myös lyhyet sijaisuudet otetaan huomioon.

Raakel Laukkanen
va ylilääkäri
p 044 7171001
raakel.laukkanen@kuh.fi

Lisätietoja

http://www.kysteri.fi

Haku viransijaisuuksiin tapahtuu ensisijaisesti ilmoituksessa olevan linkin kautta sähköisesti tai puhelimitse. Mahdolliset kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistuksineen lähetetään osoitteeseen: va. ylilääkäri Raakel Laukkanen, Savikontie15, 72400 Pielavesi.

Kysteri
Osoite: Keitele, Pielavesi, Vesanto

Kysteri on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yksi palvelualue, jonka tehtävänä on järjestää seitsemän pohjoissavolaisen kunnan perusterveydenhuolto ja vanhusten laitoshoito. Alueella asuu noin 30000 asukasta. Henkilökunnan määrä on noin 400 henkilöä. Tule ja viihdy Kysissä Kysterissä!

Tutustu työnantajaan