Terveyskeskuspsykologi - Loviisan kaupunki

Terveyskeskuspsykologi - Loviisan kaupunki

Terveyskeskuspsykologin toimi julistetaan uudelleen haettavaksi, jo saapuneet hakemukset huomioidaan. Kyseessä on vakituinen työsuhde, työ alkaa 4.2.2019 tai sopimuksen mukaan.

Terveyskeskuspsykologi toimii 50 % lasten ja nuorten palveluissa ja 50 % työikäisten palveluissa. Terveyskeskuspsykologin palveluihin kuuluu psykologisia tutkimuksia alle kouluikäisille lapsille, esikoululaisten kouluvalmiusarviot, yhteistyö mm. perheen, lastenneuvolan, päivähoidon ja esiopetuksen kanssa, tukikeskusteluita psyykkisissä ongelmatilanteissa oleville aikuisille, kriisityö.

Tarjoamme hyvän psykososiaalisen tiimin työsi tueksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys. Edellytämme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, kuten myös hyviä tiimityöskentelytaitoja, suomen ja ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista hallintaa.

Työaika on 38,15 h/viikko. Toimeen valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioimme myös opintojensa loppuvaiheessa olevat psykologiopiskelijat.

Lisätietoja

http://www.loviisa.fi

palvelupäällikkö Jaana Iivonen, puh 0440 555 471, jaana.iivonen@loviisa.fi
palvelupäällikkö Päivi Sippula, puh 040 188 3654, paivi.sippula@loviisa.fi

Perusturvakeskus

Loviisa on elinvoimainen vajaa 16000 asukaan kaksikielinen rannikkokaupunki. Hyvinvointipalveluiden tuotannosta huolehtii noin 1000 kaupungin työntekijää. Loviisasta löydät sekä maaseutu- että kaupunkimiljööt lähellä merta. Loviisan kaupungin perusturvakeskus tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut myös Lapinjärven kunnalle vanhustenhuoltoa lukuun ottamatta. Yhteistoiminta-alueella on noin 18 700 asukasta. Loviisan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan