test
Terveystarkastaja - Lahden kaupunki

Etsimme TERVEYSTARKASTAJAN viransijaista Lahden kaupungille ajalle 7.2.2022 - 29.4.2022. Työtehtäviin kuuluvat elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja lääkelain mukaiset valvontatehtävät mm. valvontasuunnitelman mukaiset elintarvikehuoneistojen Oiva-tarkastukset.

Odotamme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Tehtävien hoito edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tietoteknistä osaamista, hyviä ihmissuhdetaitoja, sekä sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Kokemus vastaavista tehtävistä luetaan eduksi. Työtehtävien hoito edellyttää B-ajokorttia.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 3 187,73 €/kk.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävässä noudatetaan kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 28.1.2022 klo 15.00.

Lahden ympäristöterveys kuuluu kaupunkiympäristön palvelualueeseen ja toimii osana rakennus- ja ympäristövalvontaa vastaten elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain mukaisesta valvonnasta, eläinlääkintähuollosta sekä eläinsuojelu- ja eläintautilain mukaisesta valvonnasta Lahden kaupungin alueella.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistoterveys/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kaupungineläinlääkäri Cecilia Blomgren, p. 050 559 4047

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, Ympäristöterveys

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Askonkatu 2, 15100 Lahti
Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat