Skip to main content
test
Terveystarkastaja - Rauman kaupunki

Terveystarkastaja tekee tärkeää työtä elinympäristöstä johtuvien sairauksien ennalta ehkäisemiseksi. Terveysvalvonnan tehtäväkenttään kuuluvat mm. elintarvike-, talousvesi- ja uimavesivalvonta, sisäilmaongelmiin liittyvät viranomaistehtävät, terveyshaittojen ehkäisy erilaisissa yleisissä rakennuksissa ja tiloissa sekä tupakkalakiin perustuva valvonta. Rauman terveysvalvonnassa työskentelee viisi terveystarkastajaa. Vuoden 2023 alussa tehtävämme ja henkilöstömme siirtyvät uudelle Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueelle, jonka vastuukuntana toimii Säkylän kunta. Uudessa organisaatiossa tulee työskentelemään yhdeksän terveystarkastajaa.

Haemme Rauman terveysvalvonnassa avoimeksi tulleeseen terveystarkastajan virkaan

RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJAA TAI ASUMISTERVEYTEEN PEREHTYVÄÄ TERVEYSTARKASTAJAA

Viranhaltijan ensisijaisina tehtävinä ovat asumis- ja rakennusterveyteen liittyvät terveysvalvonnan tehtävät, joihin arvellaan tarvittavan vähintään puolet työajasta. Muilta osin tarkempi tehtävänkuvaus sovitaan myöhemmin virkaan valitun henkilön koulutus, osaaminen ja omat kiinnostuksen kohteet huomioiden. Muiden tehtävien on suunniteltu olevan ensisijaisesti terveydensuojelulain mukaisia valvontatehtäviä.

Viran pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Soveltuvaksi korkeakoulututkinnoksi katsotaan luonnontieteiden, ympäristöterveyden, ympäristötieteiden tai rakentamisen (talonrakennus- tai LVI-ala) alalla suoritettu korkeakoulututkinto. Haemme henkilöä, jolla jo on rakennusterveysasiantuntijan pätevyys tai joka on kiinnostunut työskentelemään asumisterveyteen liittyvissä viranomaistehtävissä ja jolla on kiinnostus, mahdollisuus ja valmiudet suorittaa rakennusterveysasiantuntijan tutkinto työn ohessa. Kokemus asumisterveyteen ja sisäilmaan liittyvien ongelmien selvittämisestä, kokemus viranomais-, tarkastus- tai auditointitehtävistä sekä kiinnostus ja hyvä valmius työskennellä tarpeen mukaan erilaisissa terveysvalvonnan tehtävissä katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävässä tarvitaan riittävää tietoteknistä osaamista, oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, vastuuntuntoa, aktiivista työotetta, hyviä ihmissuhde- ja neuvottelutaitoja, yhteistyökykyä ja hyvää paineensietokykyä.

Viran hoitaminen edellyttää voimassa olevaa ajokorttia, ajotaitoa ja mahdollisuutta oman auton käyttämiseen. Auton käyttämisestä maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen matkakustannusten korvaus.

Hakijan pitää ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Rauman kaupunki on savuton työpaikka. Tupakointi työaikana on kiellettyä. Kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus, muut tutkintotodistukset, työtodistukset ja ajokortti pyydetään esittämään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Virka on tarkoitus täyttää 17.10.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virkaa haetaan sähköisesti kuntarekry-järjestelmän kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi, työavain RAU-21-108-22. Tarvittaessa hakemuksen voi lähettää kirjallisena osoitteeseen: Rauman sosiaali- ja terveystoimiala, PL 283, 26101 Rauma. Hakuaika päättyy 12.9.2022 klo 16.00. Hakuajan päättymisen jälkeen vastaanotettuja hakemuksia ei voida huomioida.

Lisätietoja

https://www.rauma.fi/
https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ymparistoterveydenhuolto/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa 10.8.2022 alkaen ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala, sähköposti: tiina.laitala@rauma.fi, puh. 044 707 2930

Lisätietoja

Rauman kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Ympäristöterveydenhuolto, Terveysvalvonta

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita.

Rauman kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto. Terveysvalvonnassa työskentelee viisi terveystarkastajaa, ympäristöterveydenhuollon johtaja ja toimistosihteeri. Vuoden 2023 alussa tehtävät ja henkilöstö siirtyvät uudelle Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueelle, jonka vastuukuntana toimii Säkylän kunta.


Osoite: Lensunkatu 9, 26100 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat