test
Terveystarkastaja - Rauman kaupunki

Rauman kaupungilla on haettavana terveystarkastajan osa-aikainen viransijaisuus ajalle 31.1.2022 - 10.9.2022. Viransijaisuudessa työaika on 50 % virkaehtosopimuksen mukaisesta säännöllisestä työajasta. Työaika voidaan lyhentää viransijaisen toiveiden mukaisesti esimerkiksi lyhentämällä työpäivän pituutta tai tekemällä vuoroviikoin 2 tai 3 työpäivää. Työajan lyhentämisen tavasta sovitaan viransijaisen kanssa erikseen.

Terveystarkastaja tekee tärkeää työtä elinympäristöstä johtuvien sairauksien ennalta ehkäisemiseksi ja kuluttajien harhaan johtamisen estämiseksi. Terveysvalvonnan tehtäväkenttään kuuluvat mm. elintarvike-, talousvesi- ja uimavesivalvonta, sisäilmaongelmiin liittyvät viranomaistehtävät, terveyshaittojen ehkäisy erilaisissa yleisissä rakennuksissa ja tiloissa sekä tupakkalakiin perustuva valvonta. Rauman terveysvalvonnassa työskentelee viisi terveystarkastajaa.

Viransijaisen tehtäviin kuuluu ensisijaisesti elintarvikevalvonnan ja tupakkalain mukaisen valvonnan tehtäviä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Soveltuviksi tutkinnoiksi katsotaan esimerkiksi ympäristöterveyden, elintarvikealan, ympäristöteknologian, biologian, kemian, biokemian, lääketieteen tai hoitotieteiden alan ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Viransijaisen valinnassa voidaan huomioida myös henkilöt, jotka eivät täytä kelpoisuusvaatimuksia mutta joilla katsotaan koulutuksen ja työkokemuksen perusteella olevan riittävä osaaminen suunniteltuihin tehtäviin.

Viransijaisuuden hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, hyvää englannin kielen taitoa, riittävää tietoteknistä osaamista sekä oma-aloitteisuutta, vastuuntuntoa, aktiivista työotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä ihmissuhdetaitoja ja hyvää paineensietokykyä. Aikaisemmasta kokemuksesta terveysvalvonnan tehtävistä tai muista valvonta- tai auditointitehtävistä on etua. Tärkeintä on kuitenkin positiivinen ja reipas asenne. Viransijainen saa tehtävään hyvän perehdytyksen sekä kokeneen ja osaavan työyhteisömme jatkuvan tuen.

Viransijaisuuden hoitaminen edellyttää voimassa olevaa ajokorttia ja ajotaitoa. Hakijan pitää ennen viransijaisuuden vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viransijaisuudessa noudatetaan 3 kk:n koeaikaa. Rauman kaupunki on savuton työpaikka. Työntekijöiden tupakointi työaikana on kielletty.

Voit halutessasi liittää hakemukseesi CV:n. Kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus, muut tutkintotodistukset, työtodistukset ja ajokortti on esitettävä mahdollisen haastattelun yhteydessä. Niitä ei tarvitse liittää hakemukseen.

Viransijaisuus täytetään 31.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Viransijaisuutta haetaan sähköisesti kuntarekry-järjestelmän kautta. Hakuaika päättyy maanantaina 20.12.2021 klo 16.00. Hakuajan päättymisen jälkeen vastaanotettuja hakemuksia ei voida huomioida.

Lisätietoja

https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ymparistoterveydenhuolto/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa 1.12. - 17.12.2021 ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala, tiina.laitala@rauma.fi, puh. 044 707 2930

Lisätietoja

Rauman kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Ympäristöterveydenhuolto, Terveysvalvonta

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupungin terveysvalvonnassa työskentelee viisi terveystarkastajaa, toimistosihteeri ja ympäristöterveydenhuollon johtaja.


Osoite: Lensunkatu 9, 26100 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat