TERVEYSTARKASTAJAN osa-aikainen virka - Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä


Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky vastaa terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tehtävistä Hausjärven, Janakkalan, Lopen ja Riihimäen alueella. Alueen asukasluku on 61 300. Ympäristöterveydenhuollossa työskentelee esimiehen lisäksi seitsemän terveystarkastajaa, hygieenikkoeläinlääkäri, terveysvalvonnan sihteeri, valvontaeläinlääkäri, kaksi praktikkoeläinlääkäriä ja klinikkaeläinhoitaja.

Avoinna olevan viran tehtävät koostuvat pääasiassa ympäristöterveydenhuollon lakisääteisestä valvonnasta ja tarkastusten suorittamisesta painottuen elintarvikelain mu-kaiseen valvontaan. Virka on osa-aikainen, täyttöaste vähintään 50 %, mutta henkilöstötilanteesta riippuen mahdollisuus myös suurempaan työaikaan. Viran toimipiste sijaitsee Riihimäellä.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n 3 momentin ja elintarvikelain (23/2006) 35 §:n ja 88 §:n mukaisesti. Eduksi katsotaan perehtyneisyys elintarvikevalvontaan sekä työkokemus alalta.

Odotamme hakijalta kykyä yhteistyöhön, itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Tehtävien hoito edellyttää hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan voimassa oleva ajokortti sekä mahdollisuus oman auton käyttöön. Olemme savuton työpaikka.

Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka täytetään 1.3.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja

http://www.riihimaenseudunterveyskeskus.fi

Tutustu työnantajaan

Terveysvalvonnan johtaja Pirkko Sukula, puh. 019 758 5770, pirkko.sukula @riihimaki.fi
Hygieenikkoeläinlääkäri Leena Manner, puh. 019 758 5778, leena.manner@riihimaki.fi

Ympäristöterveydenhuolto
Osoite: Penttilänkatu 5, 11100 Riihimäki