Tietohallintojohtajan virka - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Tietohallintojohtajan virka - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallinto vastaa tietohallinnon toimintojen järjestämisestä ja kokonaisarkkitehtuurin hallinnasta sairaanhoitopiirissä. Keskeisinä tehtävinä ovat ICT-ratkaisujen hyödyntäminen ja kehittäminen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi, ICT-palveluiden saatavuuden ja jatkuvuuden turvaaminen päivittäisessä toiminnassa sekä valikoitu ohjelmistokehitys.

Tietohallintojohtaja toimii tietohallinnon vastuualueen johtajana sekä yhtymähallinnon johtoryhmän jäsenenä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää terveydenhuollon toimialan tuntemusta, tietohallinnon-, ICT-palvelutuotannon ja ohjelmistokehityksen osaamista sekä kokemusta esimiestehtävistä. Lisäksi tarvitaan hyvää yhteistyökykyä paikallisten, alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa.

Arvostamme kokemusta laajoista tietojärjestelmäympäristöistä, tuntemusta tiedolla johtamisen ratkaisuista, osaamista julkisista hankinnoista sekä näkemystä ja kokemusta SOTE/ICT-toimialan strategisesta johtamisesta. Eduksi katsotaan terveydenhuollon toimintojen ja keskeisten ICT-ratkaisujen tuntemus. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tietohallintojohtaja osallistuu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistaman Esko-potilastietojärjestelmän strategiseen kehittämistyöhön ja järjestelmän käytön laajentamiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta tietohallinnon johtamisesta sekä asiantuntijatehtävistä.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Hakijan palkkatoivomus otetaan huomioon.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antavat johtajaylilääkäri Juha Korpelainen, p. 0400 834 541, juha.korpelainen(at)ppshp.fi, sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma, p. 040 767 1609, ilkka.luoma(at)ppshp.fi, hallituksen pj. Antti Huttu-Hiltunen, p. 040 556 2486, antti.huttu-hiltunen(at)ouka.fi, henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen, p. 0400 688 270, juha.jaaskelainen(at)popmaakunta.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Yhtymähallinto, Tietohallinto
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen väestö on yli 400 000 asukasta ja heitä palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan