Skip to main content
test
Tietohallintopäällikkö - Kainuun liitto

Kainuun liitto hakee
TIETOHALLINTOPÄÄLLIKKÖÄ.

Toimi täytetään toistaiseksi 01.11.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävänkuvaus

Etsimme Kainuuseen tietohallintopäällikköä vastaamaan tietohallintopalveluiden kehittämisestä ja koordinoinnista Kainuun kunnille (pois lukien Kajaani) ja Kainuun liitolle. Tehtäviisi kuuluvat myös ulkoistettujen ICT-palvelujen laadun varmistaminen ja edunvalvonta sekä palvelutuotannon kokonaisvastuu. Tehtävässä menestyminen edellyttää kykyä hallita laajoja kokonaisuuksia.

Tulevassa työssäsi vastaat Kainuun kuntien ja Kainuun liiton tietohallintopalvelujen monipuolisista edunvalvonnallisista tehtävistä sekä palvelujen kehittämisestä. Tehtäviisi kuuluu yhteydenpito ICT-palvelujen yhteyshenkilöihin Kainuun kunnissa ja Kainuun liitossa. Sijoitut Kainuun liiton toimitiloihin hallintopalvelujen vastuualueelle. Lähiesihenkilönäsi toimii Kainuun liiton hallintojohtaja.

Edellytettävä koulutus

Toimen kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto

Edellytettävä työkokemus ja muut edellytykset

Toimeen valittavalta edellytämme:
- monipuolista kokemusta tietohallinnon kehittämisestä ja koordinoinnista
- kokemusta hankinnoista ja kilpailutuksista
- hanke- ja projektiosaamista
- kiinnostusta kehittää ja innovoida uusia tekniikoita ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia
- itseohjautuvaa ja tavoitteellista työotetta sekä avointa lähestymistä muuttuviin haasteisiin
- sujuvaa suullista ja kirjallista viestintää
- hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja

Lisäksi toimen täytössä arvostamme ja katsomme eduksi:
- kokonaisuuksien hahmottamisen ja muuttuvien tilanteiden hallinnan
- julkishallinnon ja siihen liittyvän päätöksenteon tuntemuksen
- kuntien käyttämien tietojärjestelmien sekä tietosuoja- ja tietoturvatuntemuksen
- kokemuksen tietoliikenneverkoista, konesalitoiminnoista, tietokannoista, virtualisoinnista ja tietoturvaratkaisuista

Kielitaito

Toimeen valitulla tulee olla erinomainen suomen kielen taito ja hyvä
englannin kielen taito.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja

Tietohallintopäällikkö sijoittuu Kainuun liiton hallintopalvelujen vastuualueelle ja hänen esihenkilönään toimii Kainuun liiton hallintojohtaja. Työpisteesi voi sijaita Kainuun alueella missä tahansa Kainuun kunnassa. Etätyömahdollisuus Kainuun liiton ohjeistuksen mukaisesti. Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Tietohallintopäällikön toimi täytetään toistaiseksi 01.11.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Toimeen sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen toimen vastaanottamista toimeen valitun tulee jättää lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

https://kainuunliitto.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kainuun liiton hallintojohtaja Paula Halonen, paula.halonen@kainuunliitto.fi ja puh. 044 410 0728

Lisätietoja

Kainuun liitto

Kainuun liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa maakunnan aluekehityksestä, alueiden käytön suunnittelusta, toteuttaa alueellaan EU:n rakennerahasto-ohjelmia sekä ajaa maakunnan etua kansallisella ja Euroopan tasolla.


Osoite: Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

Sinulle suositellut työpaikat