Tietojärjestelmäsuunnittelija - Lahden kaupunki

Lahden kaupungin sivistyksen palvelualue hakee TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELIJAA toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävä sisältää sivistyksen palvelualueen Lasten ja nuorten kasvun sekä Osallisuuden ja tiedon vastuualueiden oppilashallinnon tietojärjestelmien pääkäyttäjätehtävät.

Tehtävään kuuluu myös:
- opetuksen ja kasvatuksen lomakkeiston kehittäminen ja tilastotiedon keruun johtaminen
- oppilasennusteiden laatiminen yhdessä kaupunkiympäristön palvelujen kanssa
- yhteydenpito järjestelmätoimittajiin
- järjestelmien koulutustehtävä kohderyhmille: koulusihteerit, rehtorit ja päiväkodinjohtajat
- tietosuoja-asiantuntijana toimiminen opetuspalveluissa ja kaupunkitason tietosuojatyössä
- Office 365 -vastuukäyttäjänä toimiminen opetuspalvelujen osalta
- osallistuminen opetushallinnon ja oppimisympäristöjen kehittämishankkeisiin
- osallistuminen varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen laiteympäristön elinkaarihallintaan yhdessä palveluntuottajan, kaupungin keskitetyn tietohallinnon sekä sivistyksen palveluyksiköiden kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Edellytämme aikaisempaa kokemusta oppilashallintojärjestelmistä. Eduksi katsotaan hyvät yhteistyötaidot ja kehittämismyönteinen asenne.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseesi liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Koeaika on 6 kuukautta.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 25.10.2021 klo 15.00.

Sivistyksen palvelualue vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani.

Lisätietoja

http://www.lahti.fi
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen, p. 044 716 1328

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Sivistyksen palvelualue

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Kirkkokatu 27, 15140 Lahti
Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat