Tietosuojavastaavan toimi - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin konsernihallinnossa on haettavana tietosuojavastaavan toimi.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on organisaation erityisasiantuntijana auttaa rekisterinpitäjää (kaupunki) saavuttamaan hyvän henkilötietojen käsittelytavan ja mahdollisten erityislakien edellyttämän korkean tietosuojan tason, jonka avulla voidaan rakentaa ja säilyttää luottamus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välille. Näin ollen tietosuojavastaavan tehtävänä on antaa asiantuntija-apua sekä organisaation henkilöstölle että ennen kaikkea johdolle, jolla on viimekätinen vastuu rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelystä.

Tietosuojavastaava:

- toimii rekisterinpitäjän apuna koko organisaation tietosuojan erityisasiantuntijana ja antaa asiantuntijatukea, neuvontaa ja ohjausta organisaation henkilöstölle,
- avustaa organisaation johtoa tietosuojan suunnittelussa ja toimeenpanossa,
- varmistaa ja valvoo tietosuojan toteutumista ja raportoi tietosuojan toteutumisesta organisaation johdolle,
- osallistuu organisaation tiedonhallintaan liittyviin kehittämishankkeisiin ja järjestelmähankintoihin sekä lausuu käsityksensä organisaation suunnittelemista henkilötietojen käsittelyä koskevista hallinnollisista uudistuksista,
- osallistuu kaupunkikonsernin tietoturva- ja tietosuojatyöryhmien työskentelyyn,
- suunnittelee, seuraa ja raportoi tietosuojaan liittyvät tehtävät mahdollisimman itsenäisesti,
- osallistuu tietosuoja- ja tietoturvaohjeita koskevaan valmisteluun ja ohjeiden ylläpitoon,
- osallistuu sopimusten kommentointiin tietosuojan näkökulmasta sekä
- toimii yhteyshenkilönä viranomaisiin ja rekisteröityihin.

Tietosuojavastaavan toimen kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys kansalliseen ja EU:n tietosuojalainsäädäntöön.

Lisäksi arvostamme julkisen hallinnon, erityisesti kunnallishallinnon, prosessien, hallintomenettelyn ja päätöksenteon tuntemusta; kykyä itsenäiseen työskentelyyn vastuullisissa tehtävissä, kokemusta prosessijohtamisesta sekä esiintymis- ja yhteistyökykyä.

Tietosuojavastaavan palkkaus on KVTES:n mukainen. Tehtäväkohtainen palkka on 3.529,89 euroa / kk. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun on esitettävä hyväksytty lääkärintoditus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Tehtävään valittavalle tehdään turvallisuusselvitys. Jättämällä hakemuksesi, annat suostumuksesi selvitykselle.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Hakuaika päättyy 12.12.2019 klo 15.00.

Mikäli ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 27, 3. kerros tai toimittaa Rovaniemen kaupungin Olkkarin Osviitan asiakaspalvelupisteeseen: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 25, 2. kerros. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimi.
Hakuaika päättyy 12.12.2019 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja: kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen, puhelin 040 730 3384

Rovaniemen kaupunki, Hallinto-organisaatio
Osoite: PL 8216, 96200 Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki www.rovaniemi.fi