Tietoturvapäällikkö - Espoon kaupunki

Tietoturvallisuuden ammattilainen, etsimme nyt Espoon kaupungille alan ammattilaista vastaamaan tietoturvasta yhdessä muiden toimijoiden kanssa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tietoturvapäällikkönä edistät tietoturvallisuuden toteutumista kaupungissa. Tietoturvapäällikkö vastaa tietoturvaryhmän toiminnasta, tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kehittämisestä ja toimivuudesta sekä tietoturvapolitiikan ja kaupunkitasoisen tietoturvadokumentaation valmistelusta. Tietoturvapäällikkö vastaa myös tietoturvallisuuteen liittyvästä viestinnästä yhdessä konsernihallinnon viestintäyksikön kanssa.

Voit olla etsimämme henkilö, mikäli hallitset tietoturva-asiat. Sinulla on vankka kokemus tietoturvallisuuden tehtävistä. Tunnet tietoverkkoarkkitehtuuria eivätkä tietotekniikan varautuminen ja kyberturvallisuus ole sinulle vieraita asioita. Tuotat sujuvaa tekstiä ja olet luonteva toimija ja vuorovaikuttaja verkostoissa niin asiantuntijoiden kuin ylimmän johdonkin kanssa. Luemme eduksi lisäksi kokemuksen hankinnoista sekä tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteista.

Tarjoamme Sinulle näköalapaikan Suomen toiseksi suurimman työnantajan palveluksessa, Espoon henkilöstöedut kuten 100 ilmaista uintikertaa vuodessa, työmatkaedun, liikunta - ja kulttuuriedun yms.

Ensimmäinen haastattelukierros järjestetään 10.12.2020 Teamsin kautta. Henkilöarvioinnit valituille järjestetään 11-16.12.2020. Toinen haastattelukierros järjestetään 18.12.2020.


Työpaikan nimi: Turvallisuus ja valmius yksikkö, Virastopiha 2, 02770 Espoo


Työaika: 36.25h/Vk


Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään Tietoverkkoarkkitehtuurin tuntemusta, tietoverkko-osaamista, tietotekniikan varautumisen ja kyberturvallisuuden osaamista sekä uusimpien tietosuoja- ja tietoturvasäännösten tuntemista. Tehtävässä edellytetään myös hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä tuottaa hyvää suomenkielistä kirjallista materiaalia, hyvää englanninkielentaitoa sekä ruotsinkielen tyydyttävää osaamista.

Tehtävään valittavalle tehdään turvallisuusselvitys. Jättämällä hakemuksesi, annat suostumuksesi selvitykselle.


Konsernihallinto johtaa, ohjaa ja valvoo Espoon koko kaupunkikonsernia sekä vastaa kaupungin tukipalveluista kaupunginjohtajan johdolla. Sen yksiköt ovat elinkeino ja kaupunkikehitys, hallinto ja kehittäminen, henkilöstö sekä rahoitus ja talous.

Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata, valvoa ja kehittää koko kaupunkikonsernia sekä vastata kaupungin tukipalveluista ja niiden kehittämisestä kaupunginjohtajan johdolla.

Konsernihallinto ohjaa Espoo-tarinan kaupunkitasoista valmistelua, toimeenpanoa sekä kehittämistä, edistää hyvää hallintoa, päätöksentekoa, yhtenäisiä toimintatapoja, kaupungin elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä sekä asukkaiden ja asiakkaidensa hyvinvointia. Konsernihallinto vastaa keskitetyistä julkishallinnon asiointipalveluista ja kaupungin sisäisistä palveluista.

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen, petri.hakkinen@espoo.fi, 043 824 5679

Espoon kaupunki, Konsernihallinto, Rahoitus ja talous -yksikkö, Turvallisuus ja valmius
Osoite: Virastopiha 2, 02770 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.