Tiimipäällikkö, Sähkö-, ICT-, automaatio-, prosessi- ja tietojenkäsittelyala - Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto hakee vakituista ammatillisten koulutuksen (Sähkö-, ICT-, automaatio-, prosessi- ja tietojenkäsittelyala) tiimipäällikköä 1.1.2021 alkaen.

Tiimipäällikkö vastaa koulutusalansa koulutuspalvelujen operatiivisen toiminnan johtamisesta. Tiimipäällikön keskeisenä työtehtävänä on johtaa työnantajan edustajana koulutusalansa toimintaa. Tiimipäällikkö vastaa talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä toiminnan toteuttamisesta vastuualueelleen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi hän vastaa myös oman koulutusalansa jatkuvasta kehittämisestä ja laadunhallinnasta strategian ja tulosyksikön tavoitteiden mukaisesti. Työtehtäviin kuuluu oman koulutusalansa toimintaympäristön muutosten varmistaminen, vuosisuunnitelu, työjärjestysten suunnittelu sekä henkilöstösuunnittelu. Tiimipäällikkö osallistuu asiakas- ja sidosryhmäyhteistyöhön sekä oman koulutusalansa viestintään ja markkinointiin. Virkaan kuuluu myös opetustehtäviä. Tiimipäällikkö raportoi apulaisrehtorille. Päätoimipaikkana on Haminan kampus.

Edellytämme opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen (986/1998) mukaista ammatillisen koulutuksen opettajan kelpoisuutta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista kokemusta ammatillisen koulutuksen toiminnansuunnittelusta ja kehittämistehtävistä sekä esimiestehtävistä. Hyvää tieto- ja viestintätekniikan tuntemusta. Lisäksi sähkö- ja automaatioalan sekä prosessialan tuntemusta katsotaan eduksi.

Arvostamme opetusjärjestelyiden suunnitteluohjelma (Kurre) osaamista ja aiempaa opettaja- ja kouluttajakokemusta. Oppisopimuskoulutuksen tuntemus katsotaan eduksi. Valittavalta toivomme yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja kehittämismyönteisyyttä. Hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot ovat välttämättömiä työssä onnistumiselle. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa otamme huomioon myös muut hakijat, jolloin palvelussuhde on määräaikainen.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Opinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsuttavilta. Valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä alaikäisten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Jos tietoja ei toimiteta määräajassa, päätöksentekijä voi tehdä päätöksen, jossa tehtävään ottaminen todetaan rauenneeksi. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta, 7 §, Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 2, 3 ja 6 §:t)

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Apua hakemuksen jättämiseen saat osoitteesta rekrytointi(at)ekami.fi tai numerosta 044 401 7853 (arkisin klo 9 - 15). Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka.

Lisätietoja

http://www.ekami.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja virasta antaa apulaisrehtori Kimmo Kallioniemi, p. 040 837 9739, kimmo.kallioniemi@ekami.fi

Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Tekniikan ja liikenteen alat
Osoite: Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka

Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymäkonserni (Ekami) järjestää laadukkaita ammatillisen koulutuksen ja työpajatoiminnan palveluja seudun nuorille, aikuisille ja työyhteisöille. Kuntayhtymän tulosalueita ovat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Rannikkopajat sekä yhtymäpalvelut. Ekami-konsernissa opiskelee vuosittain noin 8000 opiskelijaa. Rannikkopajat järjestää nuorten ja aikuisten työpajatoimintaa sekä etsivää nuorisotyötä yli 1000 asiakkaalle vuodessa. Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän muodostamaan konserniin kuuluvat myös henkilöstön kehittämis- ja koulutuspalveluja tarjoava Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy (Ekami Consulting Oy) sekä teknologiateollisuuden oppimisympäristöjen kehittämistä toteuttava Primus High Tech Oy. Ekami-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarvion liikevaihtotavoitteena on 31,0 miljoonaa euroa. Ekamilla on neljä kampusta: Koteko, Katariina, Malminki ja Hamina; henkilöstöä koulutuskuntayhtymässä on noin 350.

Henkilöstöetuina tarjoamme mm. lounasruokailumahdollisuuden henkilöstöhinnoilla ja lakisääteistä laajemman työterveyshuollon sekä kulttuuri- ja liikuntaedun. Ekamin työntekijöiden käytössä olevat maksuttomat Kuntayhtymän liikuntapaikat sekä monipuolinen tyky-toiminta edesauttavat henkilöstön hyvinvointia niin töissä kuin vapaalla. Ekami on ISO 9001: 2015 sertifioitu ja toimii Savuton työpaikka -periaatteen mukaisesti.