Tiimivastaava Riihikodin Eepokseen - Riihimäen kaupunki

Hei sairaanhoitaja tai loppuvaiheen opiskelija!

1. Etsitkö mielenkiintoista ja haastavaa työtä aikuisten asumispalveluissa?
2. Nautitko vaihtuvista asiakastilanteista ja omaat hyvän paineensietokyvyn?
2. Koetko olevasi parhaimmillasi iäkkäiden kanssa yhdessä heidän näköistään arkea tehdessä?
3. Saat potkua päivääsi pienistä yhteisistä ilon hetkistä, joilla on suuri merkitys vanhukselle.
4. Kuntouttava työote on sinulla selkärangassa.

Haemme nyt innostunutta ja motivoitunutta sairaanhoitajaa tiimivastaavan rooliin vakituiseen työsuhteeseen.

Sijoituspaikka on Riihikodin erityistä tukea tarvitsevien kuntouttava tehostettu palveluasumisen yksikko Eepos Kontiontiellä. Yksikkö tuottaa palveluja iäkkäille asiakkaille, joilla on arjessa selviytymisen haasteita sairauden, vamman tai käyttäytymisen ongelmien vuoksi. Kotona asuminen ei ole mahdollista kotiin annettavien palvelujen turvin. Kuntouttava hoito tarjoaa asiakkaille turvallisen ja virikkeellisen ympäristön, kannustaa ja aktivoi asiakkaita omatoimisuuteen sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. Suurin osa asiakaspaikoista on vaihtuvia.

Sairaanhoitajana työskentelet tiimivastaavana osana moniammatillista työryhmää, johon kuuluu lähi- ja perushoitajia. Eepoksessa työskentelee myös muita sairaanhoitajia tiimivastaavina. Riihikodissa työskentelee lisäksi fysioterapeutteja sekä virikeohjaaja, joiden kanssa tulet tekemään yhteistyötä asiakkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Sairaanhoitajana vastaat yksikön asiakkaiden sairaanhoidollisista tarpeista, mm. verikokeiden otosta, rokotuksista ja lääkärinkierroista. Huolehdit yksikön lääkehoidon osaamisesta ja otat vastaan lähihoitajien lääkenäyttöjä. Tiimivastaavan roolissa työskentelet tiiviisti yksikön palveluvastaavan kanssa ja osallistut toiminnan kehittämiseen aktiivisesti mm. yksikkö- ja tiimipalavereiden kautta.

Rekrytoinnissa eduksi luetaan ammatilliset osaamistavoitteet, geriatrisen hoitotyön osaaminen sekä mielenterveyden puolen osaaminen, palvelutarpeen arviointiin ja hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmien laatimisessa käytettävän RAI-järjestelmän käyttökoulutus, lääkehoidon osaamisen todistava LOVe, ja tuntemus Lifecare-asiakastietojärjestelmästä.

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto tai vastaava tutkinto, jolla on lakien 817/2015 3§ tai 559/1994 5§ mukainen kelpoisuus, ja oikeus on käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä. Huomioimme haussa myös loppuvaiheen sairaanhoitaja-, kätilö- tai terveydenhoitajaopiskelijat. Opiskelijoiden pätevyys työskennellä eri tehtävissä arvioidaan haastattelussa ja tarkistetaan opintorekisteriotteesta tai opintokortista.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Työhöntulotarkastuksen yhteyteen sisällytetään huumausainetestaus.
Tehtävään valittavalta edellytetään lisäksi tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa.

Työ on kokoaikatyötä. Jaksotyö/kaksivuorotyö. Työsuhteessa noudatetaan 6kk koeaikaa.
Palkka 2569,75€ + mahdolliset lisät + HTA

Lisätietoja

http://www.riihimaki.fi

Tutustu työnantajaan

Työtä koskeviin tiedusteluihin vastaa vs. palveluvastaava Susanna Laari, puh. 050 5988323 tai susanna.laari@riihimaki.fi
Hakemukset viimeistään 25.4.2021 www.kuntarekry.fi kautta.

Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala
Osoite: Kontiontie 73, 11120 Riihimäki

Riihimäki profiloituu robotiikan pääkaupungiksi, ja robotiikan kehittämistä ohjaavat asiakas- ja käyttäjälähtöisyys. Myös Riihikoti tulee lähitulevaisuudessa panostamaan teknologian ja robotiikan hyödyntämiseen asiakastyössään. Riihimäki sijaitsee erinomaisten kulkuyhteyksien varrella, ja kulkeminen Riihikotiin onnistuu nopeasti niin lähikunnista kuin pääkaupunkiseudulta.

Riihimäen kaupunki tukee henkilökuntansa virkistäytymistä ja liikuntaharrastuksia järjestämällä esimerkiksi ennakkonäytöksiä teatteriin, sekä tukemalla uimala-, kuntosali- ja keilahallikäyntejä alennuksella. Henkilökunnalla ja heidän perheillään on lisäksi käytössä Kotaniemen virkistysalue Hirvijärvellä.

Riihimäen kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat