test
Tilakeskuksen johtaja - Joensuun kaupunki

Tule meille töihin, huipputyyppejä tarvitaan aina lisää!

Yli 90 % työntekijöistämme on työtyytyväisyyskyselyn mukaan sitä mieltä, että Joensuun kaupungilla on kivaa olla töissä! Vastuullisen ja rennon työmme on henkilöstömme lisäksi huomannut myös STM, Sitra ja Työterveyslaitos - saimme heidän myöntämän työelämänkehittämispalkinnon vuonna 2017.

Joensuun kaupungilla on noin 2800 työntekijää muun muassa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen, kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä kaupunkiympäristön toimialoilla.

Nyt meille haetaan vakituiseen virkasuhteeseen

Tilakeskuksen johtajaa

Joensuu on noin 77 000 asukkaan kaupunki, jossa on helppo hengittää. Meillä arki sujuu ja luonto voimaannuttaa. Toiminta-ajatuksemme mukaisesti Joensuu - idän houkuttelevin mahdollistaa unelmasi kasvukaupungissa. Rakennamme kaupunkiamme ja palvelujamme niin, että ne palvelevat joensuulaisia mahdollisimman hyvin. Toimimme yhdessä, yhdenvertaisesti, rohkeasti ja kestävästi.

Haluaisitko sinä, toimitila-asioiden vahva osaaja olla tilakeskuksen johtajana mukana rakentamassa kaupunkiamme ja palvelujamme?

Joensuun toimitilat käsittävät lähes 300 omaa rakennusta ja kaupungille vuokrattuja tiloja. Tilakeskus vastaa kaupungin tilaomaisuuden ylläpidosta, arvon säilymisestä, tuottavuudesta, monikäyttöisyydestä ja tehokkaasta käytöstä. Tilakeskuksessa työskentelee 65 henkilöä.

Tilakeskuksen johtajan tehtävinä ovat:

 • vastata toiminnan ja talouden suunnittelusta, yhteensovittamisesta ja raportoinnista,
 • vastata asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta,
 • huolehtia osaltaan henkilöstön kehittämisestä ja tehtävien määrittelystä,
 • vastata osaltaan hankkeiden tarve- ja hankesuunnitelmien laatimisesta,
 • vastata viestinnästä, sidosryhmäyhteistyöstä ja yhteistoiminnasta yhteistyötahojen kanssa, ja
 • vastata muista omistajaohjausjaoston, kaupunkirakennelautakunnan ja kaupunkiympäristöjohtajan määräämien tehtävien suorittamisesta.
Tilakeskuksen johtaja on kaupunkiympäristön toimialan johtoryhmän jäsen ja osallistuu aktiivisesti kaupungin strategisten kehittämistyöryhmien toimintaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä käytännössä hankittu perehtyneisyys toimialaan. Viran täytössä noudatamme luonnollisesti myös perustuslain yleisiä virkanimitysperusteita kyky, taito ja koeteltu kansalaiskunto. Arvostamme monipuolista kokemusta vastuullisista toimitilatehtävistä, kykyä kokonaisuuksien hallintaan, johtamis- ja paineensietokykyä sekä luontevia ja vahvoja yhteistyötaitoja.

Työ alkaa mahdollisimman pian valinnan jälkeen kuuden (6) kuukauden koeajalla. Tuona aikana tavoitteena on molemmin puolin tehdä paras mahdollinen vaikutelma, että siitä eteenpäinkin yhteinen työelämä jatkuisi antoisana. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista. Työpaikkamme ovat savuttomia.

Hakuaika päättyy 21.1.2022 klo 15.00. Haastattelut järjestetään Joensuussa tammi-helmikuun vaihteessa 2022. Opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen ari.varonen@joensuu.fi, p.050 337 8578.

Tiesitkö muuten, että:

 • Joensuun konserniin kuuluu 16 tytäryhtiötä, 11 osakkuusyhteisöä ja kaupunki on mukana kolmessa kuntayhtymässä. Joensuun kaupunkikonsernin vuotuinen kulubudjetti on lähes 800 miljoonaa euroa
 • Olemme tehneet sote-uudistuksen etunojassa. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuslaitos ovat maakunnassamme omassa kuntayhtymässään.
 • Joensuu on Suomen toiseksi turvallisin kaupunki (poliisin katuturvallisuusindeksi)
 • Joensuussa kolmannes asukkaista on alle 25-vuotiaita
 • Joensuussa on eniten koululaisia ja opiskelijoita suhteutettuna asukasmäärään
 • 96 prosenttia joensuulaisista suosittelisi Joensuuta ystäville ja tuttaville asuinkuntana
 • Yli 90 prosenttia työntekijöistämme on ollut kysyttäessä sitä mieltä, että kaupungilla on hyvä olla töissä
 • Vuonna 2017 Joensuu sai STM:n ja Sitran myöntämän työelämäpalkinnon
 • Joensuussa juodaan maailman parasta vettä
 • Joensuussa 32 prosenttia kaikista arjen matkoista tehdään pyöräillen
Tutustu työnantajaan
 • Joensuun kaupunki
 • Työpaikka
 • jns-3539
 • 10.12.2021 - 21.1.2022 15:00
 • JoensuuPohjois-Karjala

Yhteystietomme

kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen ari.varonen@joensuu.fi, p.050 337 8578.

Lisätietoja

Joensuu on noin 77 000 asukkaan vetovoimainen ja rohkeasti uudistuva kaupunki.

Sinulle suositellut työpaikat