test
Tillståndsarkitekt - Sipoon kunta

Sibbo är en kraftigt växande kommun i närheten av huvudstaden: byggandet är synnerligen livligt i kommunen och därför behöver vi förstärkning till byggnadstillsynen.

Vi söker nu en

TILLSTÅNDSARKITEKT / TILLSTÅNDSINGENJÖR till vårt professionella och trevliga team för en ordinarie uppgift. Arbetet inleds 1.2.2022 eller enligt överenskommelse.

Till tillståndsarkitektens / tillståndsingenjörens huvudsakliga uppgifter hör handläggning och avgörande av tillståndsansökningar som behövs för byggande samt rådgivning och handledning i ärenden som rör byggande.

Behörighetskravet är en för uppgiften lämplig arkitekt-, byggnadsarkitekts-, diplomingenjörs- eller byggnadsingenjörsexamen från högskola eller tidigare motsvarande examen på institutnivå samt tillräcklig erfarenhet av byggnadsplanering; eventuell kännedom om uppgifter som hänför sig till utförande av byggnadsarbete ses som fördel. Bredare kännedom om uppgiftsområdet, samarbets- och kundserviceförmåga, kunskaper i datateknik samt kommunal erfarenhet räknas som merit. Erfarenhet av att använda det elektroniska verktyget för tillståndshantering, Lupapiste.fi, är önskvärt.

För uppgiften förutsätts dessutom goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Den som väljs för tjänsten ska visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är sex månader.

Ansökningarna ska lämnas in senast 20.1.2022 kl. 16.00 via nedanstående länk. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

http://www.sibbo.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information om uppgiften ger byggnadstillsynschef Ulla-Maija Upola, tfn 040 191 6032, ulla-maija.upola@sibbo.fi.

Lär dig mer om oss

Avdelningen för teknik och miljö, Byggnadstillsynen

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!


Adress: Klockarbackavägen 2, 04130 Sipoo
Sibbo kommun - Savuton työpaikka Sibbo kommun - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat