Skip to main content
test
Tillståndsinspektör - Kokkolan kaupunki

Jobba som tillståndsinspektör i Karleby.

Tillstånd är ett av fem ansvarsområden inom sektorn Stadsmiljö. Tillstånd har 23 anställda och till ansvarsområdets uppgifter hör bland annat att bereda, fatta och verkställa beslut om undantag enligt 171 § i markanvändnings- och bygglagen och avgöranden som gäller planeringsbehov enligt 137 §. Ansvarsområdet Tillstånd har också hand om tillsyns- och rådgivningsuppgifter som anknyter till styrningen av byggandet i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Som tillståndsinspektör har du i uppgift att bland annat bereda ärenden som anknyter till undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov, rådgivning och handledning som anknyter till projekt samt ansvarsområdets, särskilt byggnadstillsynens, biträdande arbetsuppgifter som anknyter till tillstånd och övervakning. Befattningens placeringsplats är enheten för byggnadstillsyn och tillståndsinspektören arbetar tillsammans med en annan tillståndsinspektör, ledande byggnadsinspektören, fyra byggnadsinspektörer, en inspektionsingenjör, en VVS-inspektör, en tillståndsrådgivare och två byråsekreterare.

Behörighetskrav för befattningen är lämplig högskoleexamen. Vi uppskattar tidigare erfarenhet av planläggning och markanvändning samt av myndighetsuppgifter som anknyter till byggande. Förtrogenhet med kommunal förvaltning och branschens lagstiftning är till fördel. Uppgifterna kräver att du har goda kundbetjänings- och interaktionsfärdigheter samt att du kan arbeta och fatta beslut självständigt. Kunskaper i svenska ses som en merit. Skötseln av arbetsuppgifterna kräver tillgång till egen bil. Arbetet kan utföras delvis på distans.

Lönen bestäms enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal. Den som anställs ska innan hen tar emot befattningen visa upp ett läkarintyg över sitt hälsotillstånd. En prövotid på fyra (4) månader tillämpas.

Ansökan och meritförteckning ska lämnas in senast den 16 december 2022 kl. 16.00 via Kuntarekry.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare uppgifter om befattningen: tf stadsmiljöjurist Juhani Hannila, tfn 044 780 9307 och tillståndsinspektör Minna Torppa, tfn 040 488 2978.

Lär dig mer om oss

Kokkolan kaupunki, Kaupunkiympäristö, Kaupunkiluvitus

KARLEBY – Vi har en bredare horisont. Karleby är en blomstrande och vidsynt tvåspråkig havsnära stad som till sitt sinne är större än sitt invånartal på 48 000 invånare. Tillsammans lyfter vi fram pärlorna för tillväxt och upplevelse och skapar djärvt möjligheter för dem.


Adress: Kauppatori 5, 67100 Kokkola
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat